Dokumentacja resurs na wyciągnięcie ręki

W związku z dużym występującym obecnie na rynku zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na obliczanie resursu wózków widłowych, do naszej oferty wprowadziliśmy także tego typu usługę. Profesjonalnie i prawidłowo wyliczony resurs (czyli prognozowany okres zdolności użytkowej) pozwala na bezpieczną eksploatację urządzeń transportu bliskiego.

Warto zaznaczyć, iż wymóg resursu UTB dla każdego pojazdu jest uwarunkowany wejściem w życie nowelizacji do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Nowelizacja ta nakłada obowiązek odtworzenia historii eksploatacji w celu oceny stanu technicznego pojazdu na każdego posiadacza wózków jezdniowych unoszących.

Co jest potrzebne do obliczenia resursu?

W celu jak najbardziej dokładnego obliczenia resursu wózków widłowych potrzebne jest przedstawienie wszystkich posiadanych dokumentów pojazdu. Wyliczenie prognozowanego okresu dalszej przydatności wózka jezdniowego unoszącego do pracy odbywa się na podstawie:

 • danych technicznych urządzenia;
 • ilości wykonanych przez pojazd cykli pracy oraz dotychczasowych warunków użytkowania;
 • rzeczywistego stanu technicznego.

Dokumentacja resurs powinna zostać przedstawiona właściwej jednostce UDT lub TDT.

Jak wygląda przegląd specjalny?

Przegląd specjalny wózka widłowego to jedno z najbardziej wymagających badań. Warto powierzyć je specjalistom. W trakcie przeglądu specjalnego wózka widłowego sprawdza się:

 • adnotacje widniejące w książce konserwacji, książce obsługi oraz każdego typu inną prowadzącą na bieżąco dokumentację;
 • stan techniczny pojazdu;
 • pomiar geometrii urządzenia;
 • elektryczne wyposażenie wózka;
 • momenty dokręcania i poprawność połączeń rozłącznych;
 • stan przekładni mechanizmów;
 • występujące luzy;
 • grubość ścianek elementów nośnych;
 • stan techniczny cięgien;
 • funkcjonowanie instalacji gazowej (w wózkach widłowych spalinowych typu LPG);
 • próbny rozruch bez obciążenia;
 • dokumentację z przeprowadzonego poprzednio badania wyznaczającego resurs.

Co zrobić, gdy kończy się resurs wózka widłowego?

W przypadku każdego urządzenia, wyliczony resurs zostanie prędzej czy później wykorzystany. Co dzieje się w takim przypadku? Czy wózek zostaje już na zawsze wyłączony z eksploatacji?

Oczywiście, że nie. W celu ponownego określenia stanu technicznego i przydatności urządzenia, wykonuje się tzw. przegląd specjalny. Przegląd specjalny ma na celu wskazać wszystkie elementy, które będą potrzebowały naprawy lub wymiany, przed ponownym dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji.

Resurs i przeglądy specjalne – promocyjna cena

Szukasz firmy, która w pełni profesjonalnie i rzetelnie obliczy resurs UTB Twoich urządzeń, a może potrzebujesz wykonać przegląd specjalny wózka? Korzystając z naszej oferty – dokumentację Resurs otrzymasz w wyjątkowej cenie – jedynie 299zł netto!

Już teraz umów się z przedstawicielem i sprawdź także inne promocje na lemarpol.com.pl!

Zamów resurs

Nie czekaj!

Po prostu wynajmij wózek widłowy!

Już teraz sprawdź warunki i skorzystaj z naszej usługi wynajmu wózków widłowych – na jeden dzień lub kilka miesięcy. Dopasuj sprzęt do potrzeb i wypełnij zapotrzebowanie na wózek, który ułatwi transport czy składowanie w Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami: