Blog

Akumulator do wózka widłowego – najważniejsze informacje

Akumulator do wózka widłowego stanowi główne źródło napędu wszystkich elektrycznych pojazdów należących do tej kategorii. Zapewnienie mu właściwej konserwacji oraz prawidłowa obsługa może znacząco przedłużyć jego żywotność. Wszystko, co warto wiedzieć o akumulatorach do wózków widłowych znajdziesz w przygotowanym przez nas artykule!

Baterie trakcyjne i akumulatory do wózków widłowych

Akumulatory czyli inaczej baterie trakcyjne mogą mieć zróżnicowaną budowę oraz parametry. Wśród nich wyróżnić można dwie podstawowe grupy:

  • z elektrolitem w żelu;
  • z elektrolitem ciekłym.

Bateria trakcyjna w wózku widłowym składa się z dwóch dwu-woltowych ogniw, płyty pancernej i prętów ołowianych. Od jej mocy zależy przede wszystkim gęstość występującego elektrolitu.
Podstawową funkcją akumulatora w wózku widłowym jest magazynowanie i dostarczanie energii oraz zapewnienie przeciwwagi dla maszyny.

Gdzie wykorzystuje się akumulatory do wózków widłowych?

Gdzie wykorzystuje się akumulatory do wózków widłowych

Akumulatory mogą być wykorzystywane w wielu różnego typu urządzeniach, takich jak m.in:

  • wózki widłowe elektryczne,
  • podnośniki magazynowe,
  • wózki platformowe,
  • polerki podłogowe, myjki oraz zamiatarki,
  • urządzeniach wykorzystywanych w miejscach, gdzie panują niebezpieczne warunki (np. sytuacja zagrożenia wybuchem), są to: stacje energetyczne, lotniska, rafinerie itp.

Jeśli chodzi o główny temat powyższego artykułu- czyli akumulatory przeznaczone stricte do wózków widłowych, to stosuje się je w każdym rodzaju wózków określanych jako “elektryczne”:

W każdym z tych pojazdów akumulatory odpowiedzialne są za dostarczenie energii niezbędnej do poruszania się i wykonywania czynności związanych z obsługą ładunków oraz składowaniem. Tego typu pojazdy wykorzystuje się przede wszystkim w transporcie magazynowym odbywającym się wewnątrz pomieszczeń: na halach produkcyjnych, w przestrzeni sklepowej oraz magazynowej. Wynika to z faktu, iż wózki akumulatorowe nie emitują do środowiska niebezpiecznych i szkodliwych spalin. Wymagają natomiast regularnego ładowania i wymiany.

Kiedy wymienić baterię w wózkach widłowych?

Szczególnie istotne jest, aby planując przystąpienie do czynności ładowania akumulatora w wózku widłowym zadbać o to, aby nie był on w rozładowany całkowicie. Nawet w przypadku, gdy bateria nie będzie użytkowana przez dłuższy okres, nie powinno się dopuścić do jej całkowitego rozładowania, poprzez ładowanie jej przynajmniej raz na 30 dni. Ma to na celu zachowanie baterii w dobrym stanie i przedłużenie jej żywotności.
Pozytywny wpływ na ograniczenie i spowolnienie procesu samowyładowania się akumulatora do wózka widłowego, ma przechowywanie go w chłodnym (ale suchym) miejscu.

Jak wymienić akumulator w wózku widłowym?

Dawniej, wymiana baterii w wózku widłowym wiązała się z szeregiem skomplikowanych czynności i do jej wykonania niezbędne było wykorzystanie drugiego sprawnego wózka widłowego lub suwnicy. Wymieniana bateria musiała zostać uniesiona, a następnie w powietrzu przetransportowana poza obrys wózka. Po jej odłożeniu, w powietrze unoszono naładowaną baterię i tę za pomocą dźwigu lub specjalistycznych “zwiesi” wprowadzano na miejsce zużytego elementu. Tym sposobem znacząco ograniczało się produktywność całego zakładu pracy, gdyż wiązał się z koniecznością chwilowego wyłączenia z obsługi dwóch pojazdów oraz dwóch pracowników jednocześnie. Rozwiązanie to było również niebezpieczne zarówno dla osób, wykonujących te czynności, jak i wiązało się z dużym ryzykiem uszkodzenia pojazdu.
Obecnie, dzięki zastosowanemu w wózkach jezdniowych rozwiązaniu, polegającemu na wprowadzeniu bocznej wymiany akumulatora, do przeprowadzenia operacji wymiany akumulatora w wózku widłowym wystarczy wózek paletowy elektryczny lub ręczny. Poniżej omówimy pokrótce dwie wyżej wymienione metody wymiany akumulatora w wózku widłowym.

Metoda 1

Pierwsza z metod wymiany akumulatora w wózku widłowym odbywa się przy użyciu elektrycznego paleciaka. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż w jego trakcie nie występuje zagrożenie uszkodzenia któregokolwiek z elementów pojazdu, a ryzyko ewentualnych obrażeń czy urazów u operatorów również zostało wyeliminowane. Cała wymiana baterii odbywa się szybko i sprawnie, nie generując dodatkowych kosztów.

Metoda 2

Druga metoda jest równie, jeśli nawet nie bardziej, wygodna i chętnie wykorzystywana w trakcie czynności związanych z wymianą baterii. Polega na wykorzystaniu ręcznego wózka paletowego, który doskonale sprawdza się nawet podczas wymiany akumulatora w wózkach z kabinami. Warto podkreślić, iż do obsługi pojazdu w tym przypadku niezbędna jest jedna, a nie, jak dawniej, dwie osoby.

W obydwu przypadkach wózki paletowe służą do przetransportowania baterii do stołów, gdzie system rolek umożliwia dalsze ich przemieszczenie, a potem naładowanie. Minusem tego rozwiązania jest fakt, iż wymaga wygospodarowania dodatkowego miejsca w magazynie, które pozwalałoby na ulowanie stanowiska ze stołem rolkowym. Z tego właśnie powodu wielu przedsiębiorców decyduje się na zastosowanie u siebie w zakładzie pracy mobilnych stołów transferowych, które umożliwiają ładowanie baterii w dowolnym miejscu magazynu czy hali.

Zmiany konstrukcyjne (boczna wymiana baterii) wprowadzone w wózkach jezdniowych sprawiły, iż znacznie poprawiła się wydajność pracy a także czas wymiany akumulatora w wózkach widłowych. Nowoczesne rozwiązania z zakresu budowy pojazdu, mają także niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo operatorów obsługujących wózki.

Jak zadbać o dobry stan akumulatora w wózku widłowym?

Jak zadbać o dobry stan akumulatora w wózku widłowym Na dobry stan akumulatora wpływa wiele różnorodnych czynników. Nie wszystkim możemy przeciwdziałać, jednak przed wieloma można próbować się uchronić. O co warto zadbać?
1. Regularne uzupełnianie poziomu elektrolitu wodą destylowaną (raz w tygodniu w przypadku pracy 8-godzinnej). Czynność ta może być wykonywana przez operatorów.
2. Akumulatory do wózków widłowych co ok 3-5 lat powinny zostać odsiarczone. Zwykle ich żywotność określana jest na 1500 cykli, natomiast z każdym cyklem zwiększa się zasiarczenie akumulatora.
3. Zachowanie standardów bezpieczeństwa. Szczególnie groźne jest dokonywanie samodzielnych przeróbek. Jedną z najczęściej dokonywanych jest omijanie cel, w przypadku gdy jedna z nich ma zwarcie elektryczne i powoduje nadmierne rozładowanie baterii. Sposób ten jest wyjątkowo niebezpieczny, gdyż pozbywając się zwarcia, naraża się akumulator na przeładowanie.
Ponadto, wszelkie niepokojące sygnały związane z wyglądem czy działaniem baterii powinny być niezwłocznie sprawdzane i zgłaszane konserwatorowi wózków widłowych.

Podsumowanie

Akumulator do wózka widłowego - podsumowanie Akumulatory do wózków widłowych to bardzo ważne elementy ich budowy, bez których funkcjonowanie wózków elektrycznych byłoby całkowicie niemożliwe. Dbanie o właściwy stan techniczny baterii jest istotne, głównie dlatego, iż jedynie ich poprawna eksploatacja może zapewnić długą żywotność akumulatora i jego wydajną pracę.

Dodaj komentarz