Nadzór stanu technicznego, przestrzeganie przepisów, regularne konserwacje i prowadzenie dokumentacji – to obowiązki posiadaczy wózków jezdniowych podnośnikowych. W dzisiejszym artykule zaprezentujemy informacje o jednym z nieodłącznych dokumentów, jakie powinien posiadać każdy wózek widłowy – czyli książce eksploatacji. Czym jest? Jak ją prowadzić i kto powinien to robić? Zapraszamy do lektury!

Co to jest książka eksploatacji wózka widłowego?

Czy każda książka codziennej eksploatacji wózka jest taka sama? Niekoniecznie. Książka eksploatacji wózka widłowego może przyjmować formę papierową lub elektroniczną – w zależności od tego jak zadecyduje właściciel pojazdu. Jednak bez względu na to, najważniejsze jest, aby zawierała wszystkie niezbędne dane oraz prowadzona była systematycznie i dokładnie, zgodnie z narzuconym odgórnie schematem wpisów oraz zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego.

Książka eksploatacji jest dokumentem, który obowiązkowo musi posiadać każdy wózek widłowy. Adnotacje i wpisy w niej zawarte mogą być również sprawdzane w trakcie przeglądu wózka widłowego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Jakie dane zawiera książka eksploatacji wózka widłowego?

Nie ma jednego odgórnie przyjętego wzoru, który wskazywałby jak technicznie powinna prezentować się książka eksploatacji wózka widłowego. Są natomiast wskazane informacje, jakie powinny się w niej zawierać, a podzielić możemy je na trzy części.

Pierwsza część dotyczy danych wózka widłowego. Są to informacje takie jak:

 • marka i model urządzenia;
 • parametry i moc wózka widłowego: maksymalny udźwig, wysokość podnoszenia;
 • masa sprzętu.

Druga część wpisów w książce eksploatacji wózka widłowego to już zapiski sporządzane na bieżąco. Obejmujące:

 • daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia obsługi wózka widłowego;
 • stan licznika (podawany w motogodzinach);
 • imiona i nazwiska operatorów i konserwatorów sprzętu;
 • podpis i czytelnie wpisane nazwisko osoby dokonującej wpisu.

Trzecia, ostatnia część to miejsce na informacje dotyczące:

 • rzeczywistego, bieżącego stanu technicznego wózka widłowego;
 • wykrytych i nowopowstałych usterek oraz awarii;
 • wykonanych w celu poprawy stanu technicznego urządzenia napraw;
 • przeglądów, jakim poddawany był sprzęt.

Tak jak zaznaczono, nie istnieje jeden narzucony wzór dla książki eksploatacji wózka widłowego, dlatego w poszczególnych przypadkach informacje te mogą się zazębiać czy być ułożone w całkowicie innej kolejności.

Jak uzupełniać wpisy w książce eksploatacji?

Osobą, która zobowiązana jest do uzupełniania wpisów w książce eksploatacji jest operator, który użytkuje wózek widłowy. To w końcu on w trakcie pracy ma możliwość zauważyć jak zachowywał się wózek, jak pracował silnik i czy sprzęt nie uległ żadnej awarii.

W jaki sposób powinny być prowadzone zapiski? Liczy się kilka elementów:

 • regularność – nawet jeśli nic, poza ilością przepracowanych godzin, nie zmienia się w wózku widłowym, należy pamiętać, żeby za każdym razem odnotować kiedy zaczęła, a kiedy skończyła się praca oraz jaki jest stan techniczny maszyny
 • podpis – to również ważny element którego nie może zabraknąć w książce eksploatacji wózka widłowego. Podpis pracownika powinien być czytelny, tak, aby w razie wątpliwości czy dodatkowych pytań, konserwator wiedział do którego z pracowników ma się udać
 • bezpieczne przechowywanie – zdarza się, że na jednym wózku widłowym w trakcie pracy zmianowej porusza się 2 czy 3 operatorów. Ważne, aby każdy odnotował swoją zmianę i przekazał książkę swoim następcom.

W przypadku wykrycia usterki należy jak najlepiej (czyli najbardziej szczegółowo) opisać jak doszło do sytuacji, jak zachowuje się wózek, których elementów/czego dotyczy awaria itd. Zdecydowanie pomoże to konserwatorowi czy też serwisowi wózków widłowych w jak najszybszym usunięciu nieprawidłowości.

Ile przechowywać książkę eksploatacji wózków widłowych?

Książkę eksploatacji wózka widłowego należy przechowywać minimum 2 lata, gdyż jej okazanie może być konieczne podczas podczas kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Za niedopełnienie posiadania oraz regularnych wpisów w dokumentacji na właścicieli pojazdów mogą zostać nałożone kary finansowe.

Inne dokumenty dla wózków widłowych

Wózki widłowe to niezwykle popularne urządzenia, wykorzystywane w wielu branżach, właśnie dlatego tak ważne jest, aby kontrolować ich stan techniczny i właściwie o nie dbać. Pomóc mogą w tym regularnie przeprowadzane przeglądy, serwisowanie oraz konserwacja urządzeń a także prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Jakie są najważniejsze dokumenty, które powinien posiadać każdy wózek jezdniowy podnośnikowy?

 • opisywana w powyższym artykule książka eksploatacji (określana także jako dziennik eksploatacji wózka widłowego),
 • dziennik konserwacji wózka widłowego,
 • dokumentacja techniczno ruchowa (znana tez jako DTRka).

Wszystkie powyższe dokumenty są wymagane dla każdej maszyny osobno. Umożliwiają one również prawidłowe wyliczenie resursu dla wózka.

Podsumowanie

Prawidłowa eksploatacja wózków widłowych jest równie ważna co sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad urządzeniami i dokładanie wszelkich starań, aby ich dokumentacja prowadzona była w sposób rzetelny. Książka eksploatacji to dla wózków widłowych ważny dokument, który powinien bezwzględnie posiadać każdy wózek jezdniowy w celu dokonywania codziennych wpisów i adnotacji.

Właściciele wózków widłowych odpowiadają nie tylko za zarejestrowanie wózka w Urzędzie Dozoru Technicznego, ale również za nadzorowanie stanu technicznego urządzenia przez cały okres eksploatacji. Skutecznymi środkami nadzoru wózków widłowych są w tym przypadku przeglądy wózków widłowych.

Przeglądy wózków widłowych – przepisy

Przepisy dotyczące przeglądów wózków widłowych określone są w Ustawie o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku. Zgodnie z jej założeniami wszystkie wózki widłowe oraz część wózków paletowych (paleciaki elektryczne) podlegają pod nadzór UDT z uwagi na fakt, iż są urządzeniami transportu bliskiego z mechanicznym napędem.

Rodzaje przeglądów wózków widłowych

Przeglądy wózków widłowych zalecane i przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego to zaledwie jeden, spośród kilku typów, kontroli zalecanych dla widlaków. Jakie przeglądy można wyróżnić dla wózków jezdniowych?

 • codzienne
 • konserwatorskie (inaczej określane jako konserwacyjne)
 • okresowe
 • oraz specjalne.

Każdy z nich wyznaczany jest z innego powodu. Odbywają się również w różnych okresach czasowych. Tym, co je łączy jest wspólny cel i założenie – czyli zachowanie prawidłowego stanu technicznego wózka widłowego.

Jak często robić badania kontrolne i przeglądy wózków widłowych?

Częstotliwość wykonywania przeglądów wózków jezdniowych jest określona na bazie rodzaju badania o jakim mowa. I tak zgodnie z regularnością wykonuje się:

 • przeglądy codzienne – wykonywane każdego dnia przed przystąpieniem do obsługi urządzenia. Mają na celu określenie, czy sprzęt jest w pełni sprawny, czy posiada olej i paliwo (w przypadku wózków widłowych spalinowych) lub naładowany akumulator (w przypadku wózków widłowych elektrycznych). Wyniki przeglądu powinny być odnotowane w Książce eksploatacji wózka widłowego. Obowiązek ich przeprowadzania dotyczy operatorów wózków widłowych.
 • przeglądy konserwacyjne – ich częstotliwość wykonywania zależna jest od rodzaju urządzenia o jakie chodzi. Mogą one odbywać się co 30 lub 60 dni. Krótszy okres zarezerwowany jest dla wózków jezdniowych wyposażonych w mechaniczny napęd oraz wysięgnik, w których to znajduje się podest lub fotel operatora (np. wózki widłowe czołowe, wózki wysokiego składowania, wózki widłowe terenowe). Co 60 dni z kolei zaleca się przeprowadzanie przeglądów konserwatorskich dla wózków, które co prawda także posiadają mechaniczny napęd, jednak są one prowadzone lub sterowane zdalnie. Wyniki przeglądów zapisuje się w Dzienniku konserwacji wózka widłowego. A badania tego typu przeprowadza konserwator wózków widłowych.
 • przeglądy okresowe – stanowią najrzadziej odbywające się spośród wymienionych badań. Mają charakter państwowej kontroli, w trakcie której sprawdza się nie tylko stan techniczny, ale również wszelkie dokumenty wózków jezdniowych. Wykonuje się je raz na rok i przeprowadzane są przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego.

Co sprawdza się w trakcie codziennego przeglądu wózka widłowego?

Najbardziej podstawowy typ przeglądów, który jednak ma, mimo wszystko, spore znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wózka jezdniowego podnośnikowego to przegląd codzienny. To właśnie w trakcie codziennej pracy najłatwiej i najszybciej dostrzec można wszelkie ewentualne nieprawidłowości dotyczące jazdy czy obsługi wózka jezdniowego. Dlatego tak ważne jest, aby operatorzy wózków widłowych podchodzili profesjonalnie do sprawdzania stanu technicznego urządzenia.

W trakcie przeglądu codziennego sprawdzeniu poddawane są:

 • stan techniczny wózka jezdniowego – to czy nie posiada on żadnych widocznych uszkodzeń (pęknięcia, wgniecenia, zarysowania), które mogłyby powodować usterkę sprzętu i wpływać negatywnie na jego pracę;
 • poziom oleju i wody – tylko prawidłowy poziom płynów zapewni poprawne działanie sprzętu;
 • kontrolki wózka widłowego – czy żadna z nich nie wskazuje na jakąś awarie czy problem techniczny;
 • gotowość urządzenia do pracy.

Z uwagi na fakt, że przegląd nie obejmuje skomplikowanych kwestii technicznych, a głównie podstawową zdolność wózka widłowego do eksploatacji każdy operator z łatwością poradzi sobie z tym zadaniem.

operator wózka widłowego A co w przypadku, gdy operator wózka widłowego zauważy jakieś nieprawidłowości? Koniecznie należy je nie tylko odnotować, ale również zgłosić to do zwierzchnika oraz zakładowego konserwatora wózków widłowych, który zadecyduje o dalszych czynnościach naprawczych.

Przeglądy konserwatorskie wózków widłowych

Drugi typ przeglądów w przypadku wózków widłowych to przeglądy konserwacyjne, inaczej konserwatorskie – ich nazwa wzięła się oczywiście od określenia pracownika, który je wykonuje. Co jednak w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie zatrudnia osobnego pracownika na stanowisko konserwatora? Rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy serwisu wózków widłowych, gdzie wykwalifikowani specjaliści zajmą się kompleksowo sprawdzeniem stanu technicznego urządzenia.

Dodatkowy atut tego rozwiązania stanowi fakt, że każda ewentualna usterka może być błyskawicznie naprawiona, a uszkodzona część wymieniona. Jeśli szukasz firmy, która zajmie się profesjonalnie i kompleksowo flotą wózków widłowych w Twoim przedsiębiorstwie, sprawdź nasz Serwis Wózków Widłowych.

Co warto wiedzieć odnośnie przeglądów okresowych?

Okresowy przegląd wózka widłowego pierwszy raz wykonywany jest dla urządzenia zaraz po jego zakupie, przed rozpoczęciem pracy, tak aby potwierdzić zdolność sprzętu do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Następne wykonuje się już regularnie w określonych odstępach czasu.
W trakcie przeglądów okresowych komisja składająca się z pracowników UDT sprawdza:

 • czy faktyczny stan techniczny urządzenia pokrywa się z tym, co znajduje się w jego dokumentacji;
 • dokumenty takie jak: Ksiażka eksploatacji i Dziennik konserwacji prowadzone i uzupełniane są regularnie;
 • protokoły pomiarów elektrycznych;
 • informacje o wymianie części a także stan poszczególnych elementów wymiennych i niewymiennych;
 • poprawność działania układu hydraulicznego;
 • a także kwestie dotyczące sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu.

Przegląd specjalny wózka widłowego

Ten typ przeglądu różni się od pozostałych, gdyż częstotliwość jego wykonywania nie jest z góry narzucona przez konkretne okresy czasowe. Przegląd specjalny wykonywany jest, gdy przekroczony zostaje resurs wózka widłowego i konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego urządzenia, w celu wyliczenia nowego resursu.

Co sprawdza się podczas przeglądu specjalnego?

Przegląd specjalny ma za zadanie kompleksowe zbadanie stanu technicznego wszystkich elementów, części oraz układów wózka widłowego. Zakres badania obejmuje:

 • konstrukcję nośną,
 • układ hydrauliczny,
 • układ pneumatyczny,
 • działanie napędu,
 • a także systemów bezpieczeństwa.

Więcej o tym, na czym dokładnie polega przegląd specjalny wózka widłowego dowiesz się tutaj.

Badania powypadkowe i poawaryjne widlaków

Istnieje jeszcze jeden rodzaj przeglądów wykonywanych przez konserwatora wózków widłowych. Są to badania powypadkowe i poawaryjne. Przeprowadza się je już po usunięciu usterki czy wymianie części, które uległy awarii. Celem przeglądu jest ocena, czy wózek widłowy jest już w pełni sprawny, naprawiony i może wrócić do pracy.

Tylko pozytywny wynik tego typu przeglądu umożliwi ponowne dopuszczenie go do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Przeglądy wózków widłowych – podsumowanie

przeglądy wózków widłowych - podsumowanie Codzienne, specjalne, poawaryjne, konserwatorskie czy okresowe przeglądy wózków widłowych – choć teoretycznie może wydawać się to skomplikowane, to na każde badanie jest odpowiedni czas oraz pora. Ilość różnego typu przeglądów urządzeń ma na celu zapewnienie 100% sprawności urządzeń przez cały ich okres eksploatacyjny.

Opony wózków widłowych mają swoją konkretną żywotność, podobnie jak w przypadku opon samochodowych czy rowerowych. Wpływa na nią wiele czynników takich jak rodzaj opon czy też charakterystyka pracy wykonywanej przez wózki widłowe. Znacznie szybciej będzie dochodziło do zużycie opon w wózkach widłowych, które są silnie eksploatowane i pracują po wiele godzin. Bardzo ważne jest, aby regularnie kontrolować stan opon i w odpowiednim czasie wymienić je na nowe. Zapewni to komfort pracy operatora, ale w szczególności jest to istotne pod względem bezpieczeństwa. Zastanawiasz się jakie są kryteria zużycie opon w wózkach widłowych, jakie rodzaje opon wyróżniamy i kiedy należy wymienić opony? Odpowiadamy!

Opony do wózków widłowych – rodzaje

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje opon w wózkach widłowych:

 • Opony pneumatyczne, które dzielimy na radialne i diagonalne.
 • Opony elastyczne, które dzielimy na dwuwarstwowe i trójwarstwowe.

Sprawdź jak wybrać odpowiednie opony do wózków widłowych!

opony pneumatyczne Opony pneumatyczne

To inaczej opony dętkowe, które są wypełnione powietrzem, a budową nawiązują do typowych opon samochodowych. W przypadku opon pneumatycznych, cechą która je wyróżnia jest dobra amortyzacja i niska cena, są one jednak podatne na przebicie.

 • Opony pneumatyczne diagonalne są najmniej odporne i wytrzymałe spośród wszystkich rodzajów. Zbudowane są z dętki i ochraniacza. Mają dobrą amortyzację, ale są bardzo podatne na uszkodzenia. Ze względu na szybkie nagrzewanie się, powinny być one wykorzystywane w urządzeniach, które są mało eksploatowane, nie sprawdzą się w zmianowym trybie pracy. Mają one pewne braki techniczne, ale ich zaletą jest niska cena.
 • Opony pneumatyczne radialne są dobrym rozwiązaniem dla firm, w których wózki widłowe są intensywnie wykorzystywane każdego dnia. Zbudowane są z dętki, ochraniacza oraz dodatkowo zawierają kołnierz uszczelniający, który w dużym stopniu poprawia ich jakość. Charakteryzują się one znacznie dłuższą żywotnością niż opony diagonalne, są one również droższe. Mogą być one wykorzystywane również w miejscach o podwyższonym ryzyku powstania wybuchu, przykładowo w przemyśle chemicznym.

Opony elastyczne

Czasem określane są jako opony pełne, zbudowane są z warstw gumy i nie posiadają dętki. Po dłuższym czasie również ulegają zniszczeniu i zużyciu, ale są odporne na przebicia. Ich amortyzacja różni się w zależności od typu.

 • Opony elastyczne dwuwarstwowe posiadają dwie warstwy amortyzujące, dzięki czemu są odporne na przebicia, jednak ich żywotność jest krótka. Ze względu na niską odporność na zmiany temperatur, są one wykorzystywane głównie w urządzeniach magazynowych, które są używane wewnątrz budynków. Sprawdzą się w pojazdach, które wykonują pracę sporadycznie, na równym i płaskim terenie. Ich zaletą jest niewątpliwie atrakcyjna cena.
 • Opony superelastyczne trójwarstwowe to najlepszej jakości opony jakie są dostępne na rynku. Są przystosowane do pracy w różnych warunkach, dzięki temu, że posiadają aż trzy warstwy amortyzujące. W przypadku opon superelastycznych, ważną cechą jest odporność na zmiany temperatur i zdolność przemieszczania się po nierównych nawierzchniach. Są to opony o najdłuższej żywotności oraz najwyższej cenie spośród wszystkich rodzajów.

Dlaczego należy wymieniać opony w wózku widłowym?

Podczas przeprowadzanych badań i inspekcji Urzędu Dozoru Technicznego, sprawdzany jest również stan ogumienia wózka widłowego. Dlatego należy zadbać, aby opony były regularnie wymieniane, co zapewni bezpieczeństwo podczas użytkowania pojazdu. Jeśli ogumienie jest niesprawne, stwarza to znaczne zagrożenie dla operatora wózka widłowego oraz otoczenia.

Obowiązkiem właściciela wózka widłowego jest zarejestrowanie go w UDT i złożenie wniosku o przeprowadzenie badania UDT. Jest to niezbędne, aby użytkowanie wózków widłowych był zgodne z prawem i bezpieczne.

kiedy wymienic opony w wózku widłowym Opony do wózków widłowych – jak ocenić, kiedy należy je wymienić?

Stopień zużycia opon w wózkach widłowych możemy określić dzięki specjalnym znacznikom, które znajdują się na ogumieniu. Określają one linię maksymalnego zużycia opony. W przypadku wszelkiego rodzaju wózków widłowych, należy pamiętać, że podlegają one dozorowi technicznemu. Ponadto, w Polsce obowiązują specjalne wytyczne, w kwestii eksploatacji opon w różnego rodzaju pojazdach. Żaden pojazd nie może być użytkowany jeśli jego wskaźnik zużycia opon jest na poziomie granicznym.

Oznaki zużycia opon w wózkach widłowych

Możemy wyróżnić kilka podstawowych oznak, że opony w naszym wózku widłowym są zużyte i wymagają wymiany.

Oznaki zużycia opon Zmniejszenie się grubości opon w wózku widłowym

Zmniejszenie grubości opon to jeden z pierwszych znaków, że nadają się one do wymiany. W przypadku niektórych opon, w ocenie stopnia zużycia opon pomoże nam tzw. linia bezpieczeństwa, która jest wskaźnikiem wyznaczającym graniczne zużycie opon. Najczęściej występuje ona w postaci paska, w momencie gdy bieżnik będzie zużyty do tego znacznika, opona wymaga wymiany.

TWI – wskaźnik zużycia opon pneumatycznych

W oponach pneumatycznych oznaki zużycia są bardzo dobrze widoczne. Opony te są wyposażone w specjalne wskaźniki zużycia, czyli wysokie zgrubienia w szczelinach bieżnika. Obszary te umieszcza się najczęściej na ściance opony i oznacza się je za pomocą liter TWI (Tread Wear Index) lub wypukłego trójkąta.

Wpływ ciśnienia w oponach pneumatycznych na ich zużycie

Prawidłowe zużycie opon pneumatycznych występuje wtedy, gdy ogumienie jest zużywane równomiernie. Nie występują wtedy żadne odstępstwa od bieżnika. Mocno zużyty środek bieżnika świadczy o tym, że wózek porusza się na oponach ze zbyt wysokim ciśnieniem. Natomiast okrągłe zużycie opony, które charakteryzuje się wyższą wysokością bieżnika na środku koła, świadczy o zbyt niskim ciśnieniu.

W jakich innych przypadkach koniecznie należy wymienić opony?

Sytuacje, w których niezwłocznie należy wymienić oponę to przykładowo:

 • uszkodzenie boków opony pneumatycznej,
 • odklejenie lub rozwarstwienie bieżnika od pozostałych części opony,
 • wystąpienie wybrzuszenia w oponie dętkowej,
 • wystawanie z opony drutów lub kawałków płótna.

zużyte opony do wymiany Kryteria zużycia opon w wózkach widłowych – podsumowanie

W przypadku opon do wózków widłowych ważne jest, aby pamiętać o wszystkich oznakach zużycia opon i w odpowiedniej chwili poddać je wymianie. Jest to obowiązek każdego właściciela wózka widłowego. Jeśli zauważymy, że opony w wózku widłowym są zniszczone i zużyte, skontaktujmy się z profesjonalnym serwisem wózków widłowych, który zapewni nam szybką i sprawną wymianę opon. Sprawne elementy w naszych wózkach widłowych to gwarancja komfortowej i efektywnej pracy, a co najważniejsze zapewnia też bezpieczeństwo operatora urządzenia oraz całego otoczenia. Jeśli zadbamy o regularne przeglądy i serwisowanie naszych urządzeń będą one służyły naszej firmie przez wiele lat.

Zdarzają się niechlubne przypadki, kiedy to pracownicy mimo wygaśnięcia uprawnień, bądź też w przypadku ich braku decydują się na jazdę wózkiem widłowym. W poniższym artykule odpowiemy, jakie mogą być konsekwencje tego typu działań i dlaczego przedsiębiorcy nie powinni dopuszczać do tego typu sytuacji.

Prawo jazdy kategorii B a uprawnienia na wózki widłowe

W sieci bardzo często pada pytanie – czy prawo jazdy kategorii B upoważnia do kierowania wózkami widłowymi? Odpowiedzi bywają często mylące, wskazując na dopuszczenie tego typu możliwości. Nie jest to prawdą. Prawo jazdy (bez względu na posiadają kategorię) nie upoważnia kierowcy do obsługi wózka widłowego.

Uprawnienia na wózki widłowe uzyskiwane po zaliczeniu egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego znacząco różnią się od prawa jazdy. Tak samo inna jest obsługa obydwu urządzeń (wózki widłowe wyposażone są mechanizm unoszenia, którego przecież nie posiadają samochody).

Do jazdy wózkiem widłowym konieczne jest uzyskanie uprawnień UDT, o których więcej możecie przeczytać w naszym tekście “Uprawnienia na wózki widłowe – aktualne informacje“.

Kiedy uprawnienia nie są wymagane?

Jedyną sytuacją w pracach magazynowych oraz transportowych, gdy posiadanie uprawnień UDT nie jest konieczne jest operowanie i obsługa wózków paletowych ręcznych – czyli takich, które nie zostały wyposażone w napęd. W ich przypadku wystarczy jeśli pracownik przejdzie krótkie szkolenie w miejscu pracy.

Wózki ręczne są łatwe w obsłudze, ich wysokość unoszenia pozwala zazwyczaj jedynie na delikatne uniesienie palety na czas transportu (na około 20-30cm). Wystarczy znajomość podstawowych zasad BHP, zdrowy rozsądek i po przejściu wewnętrznego przeszkolenia można już przystąpić do obsługi ładunków.

Z kolei oficjalne, państwowe uprawnienia na wózki widłowe konieczne są do obsługi każdego typu wózka podnośnikowego z mechanicznym napędem. Uprawnień wymagają zatem:

Konsekwencje braku uprawnień UDT

Co grozi w przypadku jeśli osoba wyznaczona do pracy na wózku jezdniowym z napędem mechanicznym nie będzie posiadała uprawnień? W trakcie pracy może zdarzyć się sytuacja, gdy przedsiębiorstwo spotka inspekcja bądź też w trakcie przeglądu wózków widłowych okaże się, że jako operator jest wpisana osoba, która oficjalnie nie posiada uprawnień UDT.

Dla firmy

Osoba zatrudniająca pracownika na stanowisko operatora wózka widłowego powinna upewnić się, iż kandydat jest posiadaczem ważnego, aktualnego imiennego zezwolenia, by jeździć wózkiem widłowym, wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Tego typu uprawnienia wydawane są terminowo (okres ich ważności zależy od typu pojazdu podnośnikowego) i obowiązują na terenie całego kraju.

W zakładzie pracy powinno na bieżąco kontrolować się zarówno kwestie dopuszczenia pojazdu do użytkowania, jak i to, czy operatorzy posiadają ważne uprawnienia. Jeśli nie, należy poprosić ich o przedłużenie zezwoleń, bądź też wyrobienie nowych.

Jakie mogą być konsekwencje dla firm, które do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych zatrudniają osoby bez koniecznych uprawnień? Przede wszystkim właściciel takiego przedsiębiorstwa będzie musiał liczyć się z karą finansową. Jednak konsekwencje nie ominą także pracownika, który w tym przypadku nie jest także bez winy.

Dla pracownika

Brak uprawnień UDT w trakcie prowadzenia pojazdu jezdniowego podnośnikowego to sytuacja, w której odpowiedzialni są zarówno pracodawca, jak i wskazany jako kierowca pracownik.
Nawet w sytuacji, jeśli posiada on doświadczenie lub w przeszłości już prowadził wózek widłowy, nie oznacza to, iż może bez aktualnych zezwoleń obsługiwać tego typu urządzenie.

Tak samo jak w przypadku pracodawcy, także i na pracownika może zostać nałożona kara finansowa. Jednak to nie wszystko. W znacznie gorszym przypadku znajdzie się pracownik, który podczas obsługi wózka widłowego będzie sprawcą lub uczestnikiem wypadku z udziałem pojazdu.

Brak uprawnień na wózki widłowe a odpowiedzialność karna

Czy pracownika, który obsługuje wózek widłowy bez uprawnień może czekać Sąd i kara pozbawienia wolności? Taka możliwość także istnieje! Jeśli podczas jazdy wózkiem widłowym nieposiadający uprawnień operator spowoduje wypadek, na skutek którego ucierpią inne osoby, będzie on musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami. W takim przypadku wszczęte zostanie postępowanie karne a nieupoważniony operator wózka widłowego zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Podsumowanie

Jazda wózkiem widłowym to wymagające i odpowiedzialne zajęcie. Obsługa wózków widłowych wymaga posiadania przez operatorów uprawnień UDT, które wydawane są na określony czas i obowiązują na terenie całej Polski. Po ich wygaśnięciu konieczne jest ponowne zaliczenie egzaminu na wózki widłowe. Wszystko to aby zachować maksimum bezpieczeństwa w trakcie obsługi ładunków przy pomocy wózków widłowych z mechanicznym napędem.

Jednym z podstawowych i najważniejszych obowiązków właściciela wózków widłowych jest zarejestrowanie pojazdów w lokalnym Urzędzie Dozoru Technicznego. Aby to wykonać należy zgromadzić komplety dokumentacji urządzenia i złożyć wniosek o przeprowadzenie badania. Więcej o nim przeczytasz poniżej.

Kiedy należy złożyć wniosek o badanie UDT?

Istnieje kilka przypadków, w których właściciel wózków widłowych zobowiązany jest do zapewnienia urządzeniom profesjonalnego badania technicznego wykonanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Należą do nich między innymi:

 • rejestracja urządzenia po raz pierwszy w Urzędzie Dozoru Technicznego (jeszcze przed pierwszym uruchomieniem urządzenia),
 • rejestracja wózka widłowego po raz kolejny (używanego sprzętu) w UDT,
 • badanie eksploatacyjne po naprawie lub modernizacji urządzenia.

Badanie tego typu ma na celu ocenić stan urządzenia, prawidłowość dokumentów. Pracownik oddziału sprawdzi każde z powyższych, tak, aby finalnie pojazd mógł uzyskać zezwolenie na eksploatację.

Jakie urządzenia podlegają UDT?

Kontroli i przeglądom UDT podlegają wszystkie urządzenia transportu bliskiego, które podlegają dozorowi technicznemu. Są to między innymi:

badanie udt Dozorowi Technicznemu podlegają również urządzenia takie jak: suwnice, żurawie czy dźwigi, a nawet kotły parowe.

Kto składa wniosek o przeprowadzenie badania?

Do złożenia wniosku o badanie urządzenia transportu bliskiego przez UDT zobowiązany jest jego właściciel, nawet jeżeli nie zajmuje się on na co dzień obsługą wózka i nie posiada uprawnień na wózki widłowe.

Wniosek można złożyć osobiście w formie papierowej, listownie lub w formie elektronicznej (poprzez stronę: www.eudt.gov.pl). Powinien on być dostarczony do najbliższego oddziału lub biura UDT w okolicy. Każdorazowo termin oraz miejsce badania urządzenia ustalane są z osobą zgłaszającą pojazd.

Co powinien zawierać wniosek o badanie UDT?

Aby wniosek o przeprowadzenie badania złożony w Urzędzie Dozoru Technicznego był kompletny konieczne jest dołączenie do niego dwóch kompletów dokumentacji wózka w języku polskim. Co składa się na tego typu dokumentację:

 • prawidłowo wypełniony formularz z danymi urządzenia,
 • DTR-ka (oryginał plus kopia),
 • wykaz pojazdów (w przypadku większej ilości urządzeń, które mają zostać poddane badaniu).

Jakie dane zawiera formularz?

 • nazwa, NIP oraz adres siedziby podmiotu, na którą będzie wydana decyzja,
 • dane kontaktowe,
 • informacje dotyczące zgłaszanych urządzeń: typ urządzeni, markę, numer fabryczny, rok budowy, udźwig i numer ewidencyjny UDT,
 • miejsce przeprowadzenia badania,
 • a także ewentualne pełnomocnictwo.

jakie dane zawiera formularz Ile kosztuje badanie UDT?

Właściciel wózka widłowego musi przygotować się na wydatki związane z opłatą za przeprowadzenie badania urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego. Od 9. lutego 2021 kwota za sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przez UDT wynosi 193,78 zł.
Wysokość oraz obowiązek opłaty ustalone są na podstawie art. 23 ust. 4.

Podsumowanie

Po zakupie nowego wózka widłowego, w celu zarejestrowania go musisz najpierw wystąpić o przeprowadzenie badania UTD. W tym celu w lokalnym, najbliższym Urzędzie Dozoru Technicznego należy złożyć wniosek o przeprowadzenie badania. Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów. Przykładowy wniosek do pobrania znaleźć można online.

Drogi transportowe w magazynie to bardzo istotna kwestia, o którą warto zadbać jeszcze na etapie planowania przestrzeni magazynowej. Jak ustalić ich prawidłową szerokość i jakie wymogi powinny spełniać, tak aby były przejezdne i bezpieczne? Dowiedz się już teraz!

Przepisy dotyczące dróg transportowych

Na początek warto wiedzieć na jakiej podstawie należy zabrać się do wytyczania dróg transportowych w magazynie. Wszystkie kwestie z nimi związane znaleźć można w odpowiednich przepisach prawnych.

Kwestia wytyczania dróg transportowych przedstawiona jest m.in. w:

 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Prawie o ruchu drogowym z 20.06.1997;
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.08.2003r.

Ponadto istotne jest, aby wszystkie trakty komunikacyjne były zgodne z Polskimi Normami, według których drogi transportowe w magazynie muszą być dostosowane do:

 • przewidywanej liczby potencjalnych użytkowników,
 • urządzeń mechanicznych, które będą wykorzystywane do transportu,
 • gabarytów palet oraz transportowanych ładunków.

Użytkownicy dróg transportowych w magazynie

Z uwagi na ogólne bezpieczeństwo w magazynach, oczywiście nie każdy może mieć do nich dostęp. Wszyscy piesi pracownicy oraz operatorzy wózków widłowych, czy osoby zajmujące się kwestiami technicznymi muszą przestrzegać szeregu zasad, tak aby wspólnie dbać o sprawną i bezpieczną pracę.

użytkownicy dróg transportowych Drogi transportowe ze względu na użytkowników dzielą się na trzy podstawowe typy:

 • przeznaczone wyłącznie do ruchu pieszego,
 • wykorzystywane przez pieszych oraz wózki jezdniowe,
 • takie, po których poruszają się jedynie wózki.

Jedynie od przedsiębiorstwa i pierwotnych założeń zależy, jaki sposób użytkowania dróg transportowych będzie obowiązywał w magazynie.

Drogi transportowe w magazynie – główne wytyczne

Podczas projektowania dróg transportowych w magazynie należy bezwzględnie pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Z uwagi na transport wewnętrzny, który odbywa się za pomocą wózków widłowych jezdniowych, drogi transportowe powinny być maksymalnie przystosowane do jazdy takimi pojazdami. Co oznacza to w praktyce? Pod uwagę powinna być brana nie tylko odpowiednia szerokość dróg transportowych, ale także:

 • właściwa, utwardzona i równa nawierzchnia,
 • widoczne oznakowanie dróg transportowych,
 • wskazanie dróg ewakuacyjnych,
 • zastosowanie bezpiecznych rozwiązań umożliwiających przekroczenie dróg transportowych lub płynne włączenie się do ruchu,
 • wykorzystanie dobrego oświetlenia w celu zapewnienia dobrej widoczności.

Jak określić szerokość dróg transportowych?

jak wyznaczać szerokość dla dróg transportowych To, jak szerokie będą drogi transportowe w magazynie zależy od przewidywanej szerokości transportowanych ładunków (w przypadku jeśli wystają poza obrys wózka widłowego), a także przewożących je urządzeń. Ważne jest także – czy sytuacja dotyczy ruchu jednokierunkowego czy dwukierunkowego.

Dla określenia szerokości dróg przyjmuje się dwa istotne parametry:

 • szerokość przewożonego ładunku (lub szerokość pojazdu z załadowanym ładunkiem) – określana jako – a
 • szerokość drogi transportowej – opisywana jako b

Poniżej zaprezentujemy zalecaną szerokość drogi transportowej w zależności od typu transportu.

1. Drogi dla wózków widłowych

Jeśli chodzi o drogi, na których odbywa się wyłącznie ruch wózków widłowych elektrycznych czy wózków wysokiego składowania szerokość drogi określa się jako:
b= a+ 60 cm – w ruchu jednokierunkowym
b= 2a+ 90cm – w ruchu dwukierunkowym

2. Drogi w ruchu mieszanym

Gdy po drogach transportowych poruszają się zarówno pojazdy, jak i pracownicy konieczne jest zapewnienie nieco większej przestrzeni. W tym przypadku wytycza się szerokość dróg jako:
b= a+ 100cm – w ruchu jednokierunkowym
b= 2a+ 200cm – w ruchu dwukierunkowym

3. Ruch pieszych pracowników

Istnieje jeszcze trzeci rodzaj transportu, o którym już wspominaliśmy, obejmujący wyłącznie ruch pieszych. Wtedy szerokość na drogach transportowych powinna wynieść:
b= a+ 30 cm – w ruchu jednokierunkowym
b= 2a + 60 – w ruchu dwukierunkowym

Przestrzeganie wskazanych wytycznych jest bardzo istotne. Osoba odpowiadająca za rozplanowanie dróg transportowych powinna doskonale orientować się w prawie dotyczącym ogólnych przepisów bezpieczeństwa oraz kwestii, jak powinny wyglądać minimalne szerokości dróg transportowych.

Podsumowanie

wózek - popularny środek transportu magazynowego Wyznaczenie prawidłowej szerokości dróg transportowych jest bardzo istotne, by zapewnić maksimum komfortu oraz bezpieczeństwa w przestrzeni magazynowej podczas składowania, transportu czy kompletacji zamówień. Bez względu na to, czy chodzi o ciągi komunikacyjne jednokierunkowe czy dwukierunkowe należy brać pod uwagę wielkość przemieszczanych ładunków, które transportowane są przez wózki widłowe, a także gabaryty samych pojazdów.

Odpowiednie zabezpieczenie towaru jest bardzo istotne. Zarówno na etapie transportu, jak i składowania. Optymalne wykorzystanie przestrzeni jest równie ważne nie tylko w przypadku zagospodarowania powierzchni magazynowej, ale także rozmieszczenia ładunków na palecie. Biorąc pod uwagę zarówno bezpieczeństwo jak i optymalizację zaprezentujemy w poniższym tekście popularne rodzaje opakowań oraz ich sposoby rozmieszczenia na paletach.

W poprzednich artykułach na naszym blogu przedstawiliśmy już:

Dziś zgłębimy temat właściwej organizacji jeszcze bardziej sięgając po temat dotyczący opakowań transportowych.

Opakowania transportowe – rodzaje

Wyróżnia się kilka podstawowych typów opakowań transportowych, które różnią się od siebie wytrzymałością, funkcją, gabarytami oraz ogólnym zastosowaniem. Opakowania transportowe każdorazowo muszą być dobierane do charakteru ładunku, a także właściwie zabezpieczane. Istnieje wiele możliwości wyznaczenia rodzajów opakowań według różnych kategorii.

Zasięg obrotu

Kategoria zasięgu obrotu dzieli rodzaje opakowań na:

 • krajowe,
 • i eksportowe.

W zależności od tego dokąd mają trafić produkty.

wysyłka palet na naczepie Rozliczenie w obrocie

W tym przypadku można mówić o dwóch typach opakowań:

 • zwrotnych,
 • lub sprzedawanych (bezzwrotnych).

Trwałość

Trwałość opakowań transportowych to nie tylko ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale również możliwość ich wielokrotnego wykorzystania. W tej kategorii wyróżnia się:

 • opakowania jednorazowe,
 • opakowania wielokrotnego użytku.

A także opakowania nadające się do recyklingu.

Materiały opakowaniowe

Opakowania podzielić można także pod względem materiałów z jakich zostały wykonane. Może to być np.:

 • drewno (skrzynie/ skrzyniopalety)
 • metal (puszki/ butle)
 • papier lub tektura (pudła/torby/kartony/bębny)
 • opakowania szklane (butelki/słoiki)
 • tworzywa sztuczne (tacki/ pudełka)

Oczywiście, w przypadku transportu czy składowania ładunków w magazynach rzadko wybierane są opakowania jednostkowe. Opakowania transportowe zbiorcze dla produktów dobiera producent, jednak o sposób ich rozlokowania na palecie muszą dbać już magazynierzy.

Jak rozłożyć opakowania na palecie?

rozłożenie towarów na palecie Logistyka magazynowa oraz transport ładunków to łańcuch zależności. Rodzaje opakowań muszą być dobrane do charakteru produktów. Opakowanie zbiorcze musi pasować do opakowań jednostkowych. A do tego wszystkiego – na czas transportu należy dobrać odpowiedni typ palet oraz właściwie rozmieścić na nich towar.

Aby optymalnie rozłożyć opakowania transportowe na palecie należy uwzględnić kilka bardzo istotnych kwestii, takich jak:

 • ładowność palety – łączna masa umieszczonych na niej towarów nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia palety;
 • rozkład ciężaru – istotne jest również to, aby towary na palecie zostały umieszczone w taki sposób, aby nie zachwiać jej środka ciężkości;
 • obrys palety – bardzo ważne jest także, aby opakowania nie wystawały poza obrys palety, w przeciwnym wypadku mogą upaść lub ulec uszkodzeniu podczas transportu;
 • odpowiednie zabezpieczenie towaru – podczas przewożenia na palecie kilkunastu czy kilkudziesięciu opakowań jednostkowych bardzo istotne jest ich właściwe zabezpieczenie przed upadkiem/zsunięciem się itd. W tym celu wystarczy użycie folii.

Ładunki na palecie mogą być układane jedne na drugich w stos lub przeplatane między sobą.

Dlaczego rozkład opakowań transportowych na palecie ma tak duże znaczenie? W trakcie transportu ładunek poddawany jest dużym przeciążeniom. Mogą one wpłynąć bezpośrednio na jego równowagę czy nawet stateczność wózka widłowego. Nieprawidłowe rozmieszczenie ładunków – np. zachwianie środka ciężkości, umieszczenie cięższych ładunków na lżejszych lub wystawanie opakowań poza obrys palety może doprowadzić do zniszczenia transportowanych ładunków.

Transport

magazynowanie palet Jak wspomnieliśmy, odpowiednie zabezpieczenie ładunku na czas transportu jest bardzo istotne. Równie ważne jest dopasowanie środka transportu do typu przewożonych ładunków i ich docelowego miejsca składowania.

W przypadku transportu poziomego lekkich ładunków wystarczające będzie wykorzystanie wózków paletowych elektrycznych. Do cięższych ładunków oraz kilkumetrowych regałów sprawdzą się wózki widłowe elektryczne, a ze składowaniem wysokim najlepiej poradzą sobie wózki boczne.

Jeśli chodzi o transport ładunków między magazynami (lub po prostu na zewnątrz budynków) warto skorzystać z wózków widłowych spalinowych oraz wózków terenowych.

Podsumowanie

Opakowania transportowe mają chronić towary przed działaniem czynników zewnętrznych oraz odpowiednio zabezpieczać ładunki na czas transportu i magazynowania. Na rynku dostępne są różne rodzaje opakowań, począwszy od tych jednostkowych po opakowania zbiorcze. Należy zwracać szczególną uwagę na odpowiednie rozmieszczenie opakowań na palecie a także ich bezpieczny przewóz i składowanie.

Palety to proste konstrukcje stworzone z myślą o ułatwieniu transportu ładunków. Dotyczy to zarówno prac magazynowych, gdy palety przewożone są przez wózki widłowe; jak i transportu na większą skalę – między magazynami czy też pomiędzy magazynem a sklepem lub hurtownią. Właśnie dlatego ważne jest odpowiednie rozmieszczenie palet na naczepie czy w kontenerze – tak aby wydajnie (a zarazem bezpiecznie) wykorzystać przestrzeń ładunkową.

W poprzednim artykule: “Palety – wymiary, waga, najważniejsze informacje” omówiliśmy to, jak skonstruowane są palety, jakie wymiary mogą posiadać oraz z jakich tworzyw mogą być zbudowane. Tym razem nieco bliżej przyjrzymy się kwestii planowania załadunku palet.

Rozmieszczanie ładunku – najważniejsze zasady

Podczas transportu ładunków bardzo istotne jest przemyślane wykorzystanie przestrzeni ładunkowej. Poniżej znajdziecie kilka zasad, o których należy pamiętać, by transport palet przebiegał bezpiecznie:
1. Wszystkie palety przeznaczone do załadunku powinny mieć takie same wymiary (nie jest warunek konieczny podczas transportu, ale ustandaryzowane pozwala na dokładniejsze zaplanowanie powierzchni ładunkowej). Zazwyczaj są to europalety lub palety przemysłowe.
2. Ładunki umieszczone na paletach nie powinny wystawać poza obrys palety. Ponadto konieczne jest ich odpowiednie zabezpieczenie (taśmami ściągającymi lub pasami) tak, aby podczas jazdy nie uległy przemieszczeniu.
3. Łączna waga pojazdu oraz załadowanych na niego palet nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.
4. Osie powinny być obciążone równomiernie (oczywiście również zgodnie z ich maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem).
5. Zarówno rozładunek jak i załadunek naczep powinien odbywać się z wykorzystaniem odpowiednich, przeznaczonych do tego środków transportu bliskiego (wózków widłowych elektrycznych, wózków paletowych elektrycznych czy wózków widłowych spalinowych).

Oczywiście nie sposób odnotować wszystkich możliwych konfiguracji palet dla każdego rodzaju pojazdu. Jednak istnieje kilka uniwersalnych – takich jak standardowa naczepa czy kontener, dla których optymalny rozkład ładunku został już ustalony.

załadunek-palet-na-naczepę Standardowa naczepa

W branży przewozowej mówi się czasem o “naczepie uniwersalnej” czy też “standardowej”. Co cechuje tego typu konstrukcję?

Naczepa uniwersalna to specyficzny rodzaj przyczepy, która nie posiada przedniej osi. Tego typu konstrukcje zajmują się głównie transportem towarów na paletach lub w popularnych workach określanych jako “BigBag”. Bywa ona także określana mianem “kurtynowej” lub “firanki” ze względu na charakterystyczną budowę, która umożliwia szybki rozładunek zarówno z boku, jak i z tyłu naczepy.

Wymiary

Standardowa naczepa mierzy zazwyczaj 13,6 metra, jest szeroka na 2,45; natomiast jej wysokość wynosi od 2,7 do 3,85 metra. Przy tych parametrach ładowność naczepy to około 24 tony.

Standardowy kontener

Palety mogą być ładowane nie tylko na naczepy, ale w przypadku dalszej wysyłki (drogą morską) – także do kontenerów. Konteneryzacja jest (obok paletyzacji) jedną z podstawowych metod grupowania towarów. Ładunki w kontenerach także powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby nie uległy zsunięciu z palety przemysłowej czy przewróceniu.

W zależności od producenta wymiary kontenerów mogą się nieznacznie różnić między sobą (maksymalnie o kilka centymetrów).

Wymiary

Kontenery morskie posiadają 2 standardowe rozmiary o długości:

 • 6 metrów
 • i 12 metrów.

Typowa wysokość kontenera to 2,59 m i 2,9 m dla kontenerów podwyższanych. Choć oczywiście można spotkać także kontenery o innych wymiarach czy konstrukcji (np. ze składanymi bocznymi ścianami).

Rozmieszczenie ładunku

rozmieszczenie-ładunku-na-naczepie Prawidłowe zaplanowanie załadunku pozwala:

 • uzyskać jak najwyższy współczynnik wykorzystania powierzchni ładunkowej,
 • znacząco skrócić czas przeznaczony na załadowanie i rozładowanie palet,
 • wprowadzić w życie bezpieczny sposób rozmieszczania ładunku na naczepie czy w kontenerze, który sprawdzi się podczas każdego przewozu,
 • ograniczyć do minimum straty finansowe wynikające z uszkodzenia ładunku w trakcie transportu.

Tir

Ile palet wchodzi na naczepę tira? W zależności od wybranego sposobu rozkładu ładunku na naczepie można umieścić 33 lub 34 europalety. Bardziej bezpieczne i dające pewność zamknięcia naczepy jest układ przy 33 paletach umieszczonych w trzech rzędach po 11 sztuk.

Kontener

To, ile palet zmieści się w kontenerze zależy bezpośrednio od dwóch czynników:

 • wielkości kontenera,
 • rozmiaru wykorzystywanej palety.

Standardowo w kontenerze 6-metrowym mieści się od 10 palet przemysłowych do 11 europalet (w jednej warstwie). Z kolei kontener 12-metrowy może pomieścić od 21 palet przemysłowych do 25 europalet (tak jak poprzednio – w jednej warstwie).

Symulatory

By planowanie załadunku przebiegało jeszcze sprawniej na rynek zostały wprowadzone specjalne aplikacje, w których przeprowadzić można symulację rozmieszczenia palet na powierzchni ładunkowej. Umożliwia to w jeszcze lepszy sposób rozłożenie zarówno ciężaru ładunków, jak i palet (nawet tych o różnych wymiarach), co ma pozytywny wpływ na osiągnięcie lepszego współczynnika wykorzystania przestrzeni ładunkowej.

Podsumowanie

palety-z-ładunkiem Maksymalne zagospodarowanie przestrzeni ładunkowej wpływa na opłacalność transportu. Im wyższy współczynnik wykorzystania dostępnej powierzchni, tym bardziej optymalne rozmieszczenie ładunku. O ile oczywiście przestrzeń ta zagospodarowana jest w bezpieczny, zgodny z normami sposób, który nie będzie wpływał negatywnie na towary umieszczone na paletach.

W większości magazynów trudno byłoby wyobrazić sobie transport oraz składowanie palet bez wykorzystania konstrukcji jakimi są palety. Jednak czy wszystkie palety są identyczne? Jakie wymiary mogą posiadać? Jak odróżnić oryginalne europalety od podróbek? I z czego poza drewnem mogą być wykonane te konstrukcje? Na wszystkie te pytania odpowiedzi znajdziecie w poniższym artykule.

Rodzaje palet

Na początku warto zaznaczyć, że palety, mimo iż tak podobne, to nie wszystkie są takie same. Podzielić je można według:

 • materiału z jakiego zostały wykonane,
 • konstrukcji,
 • oraz wymiarów – co zresztą stanowi istotę niniejszego artykułu.

Różne rodzaje palet wykorzystuje się dopasowując je do:

 • rozstawu wideł,
 • wielkości, wagi i typu przewożonych ładunków,
 • rodzajów magazynów/ miejsc gdzie składowane będą palety.

Co ciekawe – wybór konkretnego typu wykorzystywanych palet często powiązany jest z konkretnym regionem, gdyż w różnych częściach świata popularne są różnego typu rodzaje palet.

Palety drewniane

Paleta drewniana należy wciąż do najczęściej wybieranych rodzajów palet dostępnych na rynku. Jej popularność wynika z kilku czynników – przede wszystkim trwałości, dużego udźwigu oraz możliwości ponownego wykorzystania. Pozostałe atuty to niska cena i łatwość poddawania zniszczonych, zużytych palet recyklingowi.

Palety plastikowe

plastikowe palety

Zaletą palet plastikowych jest ich lekkość ( w porównaniu do palet drewnianych mogą ważyć nawet dwukrotnie mniej). Plastikowe konstrukcje są także odporne na warunki atmosferyczne (opady deszczu czy śniegu, promienie UV) a jednocześnie bardzo łatwo utrzymać je w czystości.
Można wykorzystywać je zarówno w składowaniu wysokim, jak i do obsługi artykułów przemysłu spożywczego.
Okres żywotności palety plastikowej jest długi ( 10-15 lat)- o ile palety wykorzystuje się we właściwy sposób, dbając o to, aby nie były one przeciążane. W przypadku przeciążeń – łatwo ulegają one odkształceniom.

Palety metalowe

Stosunkowo najrzadziej wykorzystywanym typem palet są palety metalowe. Spośród innych rodzajów są one najcięższe, ale także najbardziej wytrzymałe i solidne. Palety metalowe są podobnie jak plastikowe – odporne na warunki atmosferyczne, ale ponadto jeszcze są ognioodporne. Wykorzystuje się je wyłącznie w konkretnych branżach, takich jak przemysł motoryzacyjny czy przemysł hutniczy.
Autem tych konstrukcji metalowych jest najdłuższa żywotność. Palety metalowe mogą być wykorzystywane nawet przez kilkanaście lat bez obawy o ich uszkodzenie czy zużycie.

Konstrukcja palet

Poza materiałami jakie zostaną wykorzystane do budowy palet, bardzo istotne jest również to, jaką formę będą miały same konstrukcje. Pod tym względem wyróżnić można:

 • palety otwarte – zbudowane są na podstawie bloków, które dołu połączone są za pomocą równoległych desek; do ich obsługi można wykorzystywać zarówno wózki paletowe elektryczne, jak i wózki widłowe wszystkich typów;
 • palety zamknięte – inaczej nazywane blokowymi, czterowejściowymi czy GKN; do ich obsługi wykorzystuje się wózki widłowe czołowe, wózki widłowe wysokiego składowania czy wózki widłowe terenowe;
 • palety typu Stinger – konstrukcyjnie przypominają palety blokowe (zamknięte), jednak posiadają boczne wzmocnienia; na co dzień obsługują je wózki paletowe oraz wózki typu reach truck,
 • palety Bearer– bywają także nazywane blokowymi lub dwuwejściowymi; do ich obsługi należy wykorzystywać wózki widłowe czołowe oraz wózki wysokiego składowania.

Wymiary palet

Jednym z głównych zagadnień poniższego artykułu są wymiary palet. Na początek warto wspomnieć o tym, że dla łatwiejszej pracy z ładunkami oraz możliwości wymiany 1 za 1 – wymiary palet zostały ustandaryzowane. Oznacza to, że dostępnych na rynku jest kilka rodzajów palet, które niezależnie od miejsca produkcji zawsze mają te same wymiary.

Najbardziej charakterystyczna jest oczywiście paleta euro – czyli inaczej “europaleta“.

Palety euro

paleta euro

Standardowa paleta euro podlega ścisłym normom ( UNE-EN 13698-1), które muszą zostać spełnione podczas jej produkcji. Co to za wytyczne?

 • Wymiary palety euro muszą wynosić dokładnie 1200 mm x 800 mm x 144 mm.
 • Waga europalety powinna być równa 25 kg.
 • Nośność przeciętnej palety euro to od 1000 do 1500 kg.
 • Mogą być produkowane wyłącznie przez firmę, która posiada licencję EPAL oraz posiadać oznaczenie na lewym lub środkowym wsporniku.

Jak wspomnieliśmy na początku wprowadzenie europalet służyć miało standaryzacji oraz ujednoliceniu tego typu konstrukcji. Dzięki temu z łatwością powiedzieć można, np. ile europalet wchodzi na tira lub ile mieści się w kontenerze:

 • tir może pomieścić 33 palety euro,
 • w kontenerze mieści się 4 do 5 europalet.

Nietypowe palety – wymiary

Poza wymiarami europalet, istnieją jeszcze 4 najbardziej typowe modele palet, które wykorzystuje się najczęściej w przemyśle i transporcie (oraz palety CP). Należą do nich:

Paleta przemysłowa

Na rynku natknąć się można także na określenie “palety przemysłowe“. Czym są tego typu konstrukcje? Palety przemysłowe to nic innego jak palety drewniane bez certyfikatu (takie, które nie zostały wykonane przez EPAL). Palety tego typu bywają nazywane również jednorazowymi, ponieważ stanowią one zamienniki palet euro, są także znacznie tańsze.
Inaczej określana jako “angielka” lub EUR2, EPAL2. Jej wymiary są zbliżone do palety euro i wynoszą: 1200 mm x 1000 mm x 144 mm.

obsługa palet

Europaleta EUR3

Jej wymiary stanowią odwrotność wymiarów palety EUR2 i wynoszą: 1000 mm x 1200 mm x 144 mm.

Półpaleta

Oznaczana w branży jako EUR6 lub EPAL6. Wymiary palet tego typu to: 800 mm x 600 mm x 144 mm.

Europaleta powiększona

Ten rodzaj palety ma wymiary powierzchni w formie kwadratu o bokach 1200 x 1200 mm oraz wysokości podstawy – jak zawsze – 144 mm.

Paleta do kontenerów

Palety przeznaczone głównie z myślą o kontenerach posiadają wymiary: 1135 mm x 1133 mm.

Palety CP

Na rynku dostępne są również palety CP (skrót od “chemical pallet”), to specjalistyczny rodzaj palet przeznaczonych do przemysłu chemicznego. Wśród nich dostępnych jest aż 8 typów palet CP – o różnych wymiarach i wadze.

Podsumowanie

paleta na wózku paletowym

Palety drewniane, palety przemysłowe czy europalety – mnogość dostępnych na rynku opcji sprawia, że trudno spośród nich wybrać jeden rodzaj. Palety warto dobierać pod kątem rodzajów wózków widłowych posiadanych w przedsiębiorstwie, transportowanych i składowanych ładunków czy nawet częstotliwości rotacji (patrząc na to, które palety są najbardziej wytrzymałe) oraz szerokości regałów wysokiego składowania.
Najlepiej wybierać dostępne na rynku palety euro, które posiadają certyfikaty i produkowane są zgodnie z ogólnoświatowymi normami gwarantującymi im solidność wykonania, odpowiednie wymiary i dobrą jakość materiałów.

Tak, jak i w przypadku urządzeń obsługujących magazyny, tak samo w przypadku konstrukcji magazynowych – na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych ich wersji. W dzisiejszym artykule zaprezentujemy Wam regały wysokiego składowania według najbardziej popularnych ich typów oraz wskażemy, jakie oznaczenia powinien obowiązkowo posiadać każdy regał w magazynie. Zapraszamy do lektury!

Regały magazynowe a gospodarka magazynowa

W jednym z poprzednich artykułów dotyczących gospodarki magazynowej, wspominaliśmy, iż funkcjonalne regały magazynowe, tak jak i cała przestrzeń magazynowa odgrywają bardzo istotną rolę w sprawnie przebiegającym procesie składowania towarów.

Odpowiednie przygotowanie oraz zaprojektowanie przestrzeni pozwala na bardziej wydajne, skuteczne zaplanowanie zarówno dróg transportowych, jak i miejsc przeładunkowych, czy stref kompletacji. W takiej przestrzeni swoje miejsce mają także odpowiednio dostosowane regały, które:

 • ułatwiają rozmieszczanie ładunków,
 • wspomagają prawidłowy przepływ towarów,
 • są stabilne i wytrzymałe, ich konstrukcja pomaga utrzymać palety czy produkty,
 • ich rozmieszczenie ułatwia bezpieczny przejazd wózków magazynowych.

Rodzaje regałów magazynowych

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się nieco bliżej magazynom wysokiego składowania, obsługiwanym przez wózki widłowe elektryczne oraz wózki wysokiego składowania, a także tym, które posiadają w pełni zautomatyzowany system przemieszczania ładunków. Istnieją różne magazynowe regały wysokiego składowania, a ich typ powinien być dostosowany do zapotrzebowań konkretnego magazynu.

wózek wysokiego składowania w magazynie
wózek wysokiego składowania w magazynie

Wyróżnia się:

 • regały półkowe,
 • regały przepływowe,
 • regały paletowe rzędowe,
 • regały satelitarne,
 • regały wjezdne,
 • regały mobilne.

Poniżej pokrótce omówimy każdy z wymienionych rodzajów.

Regały półkowe

Konstrukcje tego typu przeznaczone są do przechowywania paczek, kartonów oraz pojedynczych towarów, także tych, z których wiele posiada inne wymiary. Można wykorzystywać je praktycznie w każdym magazynie.
łatwe i szybkie w montażu, dzięki czemu tak popularne.

Regały przepływowe

Sprawdzają się przede wszystkim w magazynach przyprodukcyjnych oraz dystrybucyjnych dla przedsiębiorstw, w których bardzo istotna jest rotacja towaru (np. w branży spożywczej czy chemicznej).
Pozwalają na maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej, co jest szczególnie istotne w przypadku chłodni, mroźni lub innych obiektów, których koszt utrzymania jest wysoki.

Regały paletowe rzędowe

Stanowią konstrukcję ramową opartą na stalowych ramach oraz belkach. Regały paletowe mogą być ustawiane w pojedyncze lub podwójne rzędy, dla lepszego wykorzystania przestrzeni. Możliwe są również różne głębokości, dzięki czemu łatwo dopasować regały paletowe wysokiego składowania do przechowywania zróżnicowanych ładunków.

regały paletowe rzędowe z towarem
regały paletowe rzędowe z towarem

W tym systemie regałowym zaletą jest możliwość łatwego dostępu do każdego składowanego towaru.

Regały satelitarne

Wykorzystuje się je w zautomatyzowanych magazynach. To profesjonalne rozwiązania umożliwiające bezobsługową kompletację zamówień i maksymalne wykorzystanie przestrzeni.
Minusem tego typu regałów jest jednak duży koszt ich montażu.

Regały wjezdne

Umożliwiają ekonomiczne składowanie ładunków w systemie blokowym. Ich nazwa wywodzi się stąd, że wózek widłowy obsługujący regały wjezdne wjeżdża bezpośrednio w tunel regałowy, a nie porusza się pomiędzy regałami.
Tego typu konstrukcje zaleca się w przypadku składowania towarów w długich okresach czasowych.

Regały mobilne

Poruszają się po konstrukcji szynowej i są w pełni zautomatyzowane (zasilane energią elektryczną). To regały paletowe wysokiego składowania, które przeznaczone są do dużych jednostek ładunkowych.

Oznaczenia regałów – poznaj ich znaczenie

tabliczki informacyjne na regałach
tabliczki informacyjne na regałach

Aby w magazynie nie dochodziło do błędów i nieporozumień, a także by zachować wymogi bezpieczeństwa higieny i pracy, regały wysokiego składowania posiadają swoje specjalne oznaczenia. Do podstawowych należą:

 • tabliczki informacyjne określające rzędy,
 • etykiety z kodami kreskowymi,
 • tablice z planem magazynu,
 • znaki informacyjne oraz ostrzegawcze.

Pozostałe oznaczenia, jakie powinny znaleźć się na każdym regale w widocznym miejscu to informacje takie jak:

 • nazwa i adres producenta,
 • nazwa oraz oznaczenie regału (rok produkcji i numer fabryczny),
 • maksymalne dopuszczalne obciążenie dla półki i dla całego regału.

Z tych wszystkich informacji najbardziej istotna jest ostatnia – wskazująca na maksymalne obciążenie, gdyż przeciążenie czy to półki, czy regału może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji i jest niezgodne z BHP.
Co w przypadku, gdy regał nie posiada zamontowanej tabliczki informacyjnej? Nie można tego traktować jako zwykłego przeoczenia, szczególnie jeśli chodzi o magazyny wysokiego składowania, gdzie wymagane są najwyższe standardy bezpieczeństwa. Taki brak podczas kontroli magazynu może skutkować nałożeniem na jego właściciela kary finansowej.

Podsumowanie

wózki magazynowe na terenie hali
wózki magazynowe na terenie hali

Regały wysokiego składowania to stabilne konstrukcje, które użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zapewniają bezpieczeństwo składowanym ładunkom.

W magazynach wysokiego składowania bardzo ważne jest, aby odpowiednio dobrać funkcjonalne regały, które będą zarówno w maksymalnym stopniu zagospodarowywać przestrzeń, jak i będą pasować do charakteru ładunków i ich systemu składowania, zapewniając im właściwą rotację.