Blog

Przeglądy wózków widłowych – wszystkie informacje w jednym miejscu

Właściciele wózków widłowych odpowiadają nie tylko za zarejestrowanie wózka w Urzędzie Dozoru Technicznego, ale również za nadzorowanie stanu technicznego urządzenia przez cały okres eksploatacji. Skutecznymi środkami nadzoru wózków widłowych są w tym przypadku przeglądy wózków widłowych.

Przeglądy wózków widłowych – przepisy

Przepisy dotyczące przeglądów wózków widłowych określone są w Ustawie o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku. Zgodnie z jej założeniami wszystkie wózki widłowe oraz część wózków paletowych (paleciaki elektryczne) podlegają pod nadzór UDT z uwagi na fakt, iż są urządzeniami transportu bliskiego z mechanicznym napędem.

Rodzaje przeglądów wózków widłowych

Przeglądy wózków widłowych zalecane i przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego to zaledwie jeden, spośród kilku typów, kontroli zalecanych dla widlaków. Jakie przeglądy można wyróżnić dla wózków jezdniowych?

 • codzienne
 • konserwatorskie (inaczej określane jako konserwacyjne)
 • okresowe
 • oraz specjalne.

Każdy z nich wyznaczany jest z innego powodu. Odbywają się również w różnych okresach czasowych. Tym, co je łączy jest wspólny cel i założenie – czyli zachowanie prawidłowego stanu technicznego wózka widłowego.

Jak często robić badania kontrolne i przeglądy wózków widłowych?

Częstotliwość wykonywania przeglądów wózków jezdniowych jest określona na bazie rodzaju badania o jakim mowa. I tak zgodnie z regularnością wykonuje się:

 • przeglądy codzienne – wykonywane każdego dnia przed przystąpieniem do obsługi urządzenia. Mają na celu określenie, czy sprzęt jest w pełni sprawny, czy posiada olej i paliwo (w przypadku wózków widłowych spalinowych) lub naładowany akumulator (w przypadku wózków widłowych elektrycznych). Wyniki przeglądu powinny być odnotowane w Książce eksploatacji wózka widłowego. Obowiązek ich przeprowadzania dotyczy operatorów wózków widłowych.
 • przeglądy konserwacyjne – ich częstotliwość wykonywania zależna jest od rodzaju urządzenia o jakie chodzi. Mogą one odbywać się co 30 lub 60 dni. Krótszy okres zarezerwowany jest dla wózków jezdniowych wyposażonych w mechaniczny napęd oraz wysięgnik, w których to znajduje się podest lub fotel operatora (np. wózki widłowe czołowe, wózki wysokiego składowania, wózki widłowe terenowe). Co 60 dni z kolei zaleca się przeprowadzanie przeglądów konserwatorskich dla wózków, które co prawda także posiadają mechaniczny napęd, jednak są one prowadzone lub sterowane zdalnie. Wyniki przeglądów zapisuje się w Dzienniku konserwacji wózka widłowego. A badania tego typu przeprowadza konserwator wózków widłowych.
 • przeglądy okresowe – stanowią najrzadziej odbywające się spośród wymienionych badań. Mają charakter państwowej kontroli, w trakcie której sprawdza się nie tylko stan techniczny, ale również wszelkie dokumenty wózków jezdniowych. Wykonuje się je raz na rok i przeprowadzane są przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego.

Co sprawdza się w trakcie codziennego przeglądu wózka widłowego?

Najbardziej podstawowy typ przeglądów, który jednak ma, mimo wszystko, spore znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wózka jezdniowego podnośnikowego to przegląd codzienny. To właśnie w trakcie codziennej pracy najłatwiej i najszybciej dostrzec można wszelkie ewentualne nieprawidłowości dotyczące jazdy czy obsługi wózka jezdniowego. Dlatego tak ważne jest, aby operatorzy wózków widłowych podchodzili profesjonalnie do sprawdzania stanu technicznego urządzenia.

W trakcie przeglądu codziennego sprawdzeniu poddawane są:

 • stan techniczny wózka jezdniowego – to czy nie posiada on żadnych widocznych uszkodzeń (pęknięcia, wgniecenia, zarysowania), które mogłyby powodować usterkę sprzętu i wpływać negatywnie na jego pracę;
 • poziom oleju i wody – tylko prawidłowy poziom płynów zapewni poprawne działanie sprzętu;
 • kontrolki wózka widłowego – czy żadna z nich nie wskazuje na jakąś awarie czy problem techniczny;
 • gotowość urządzenia do pracy.

Z uwagi na fakt, że przegląd nie obejmuje skomplikowanych kwestii technicznych, a głównie podstawową zdolność wózka widłowego do eksploatacji każdy operator z łatwością poradzi sobie z tym zadaniem.

operator wózka widłowego A co w przypadku, gdy operator wózka widłowego zauważy jakieś nieprawidłowości? Koniecznie należy je nie tylko odnotować, ale również zgłosić to do zwierzchnika oraz zakładowego konserwatora wózków widłowych, który zadecyduje o dalszych czynnościach naprawczych.

Przeglądy konserwatorskie wózków widłowych

Drugi typ przeglądów w przypadku wózków widłowych to przeglądy konserwacyjne, inaczej konserwatorskie – ich nazwa wzięła się oczywiście od określenia pracownika, który je wykonuje. Co jednak w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie zatrudnia osobnego pracownika na stanowisko konserwatora? Rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy serwisu wózków widłowych, gdzie wykwalifikowani specjaliści zajmą się kompleksowo sprawdzeniem stanu technicznego urządzenia.

Dodatkowy atut tego rozwiązania stanowi fakt, że każda ewentualna usterka może być błyskawicznie naprawiona, a uszkodzona część wymieniona. Jeśli szukasz firmy, która zajmie się profesjonalnie i kompleksowo flotą wózków widłowych w Twoim przedsiębiorstwie, sprawdź nasz Serwis Wózków Widłowych.

Co warto wiedzieć odnośnie przeglądów okresowych?

Okresowy przegląd wózka widłowego pierwszy raz wykonywany jest dla urządzenia zaraz po jego zakupie, przed rozpoczęciem pracy, tak aby potwierdzić zdolność sprzętu do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Następne wykonuje się już regularnie w określonych odstępach czasu.
W trakcie przeglądów okresowych komisja składająca się z pracowników UDT sprawdza:

 • czy faktyczny stan techniczny urządzenia pokrywa się z tym, co znajduje się w jego dokumentacji;
 • dokumenty takie jak: Ksiażka eksploatacji i Dziennik konserwacji prowadzone i uzupełniane są regularnie;
 • protokoły pomiarów elektrycznych;
 • informacje o wymianie części a także stan poszczególnych elementów wymiennych i niewymiennych;
 • poprawność działania układu hydraulicznego;
 • a także kwestie dotyczące sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu.

Przegląd specjalny wózka widłowego

Ten typ przeglądu różni się od pozostałych, gdyż częstotliwość jego wykonywania nie jest z góry narzucona przez konkretne okresy czasowe. Przegląd specjalny wykonywany jest, gdy przekroczony zostaje resurs wózka widłowego i konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego urządzenia, w celu wyliczenia nowego resursu.

Co sprawdza się podczas przeglądu specjalnego?

Przegląd specjalny ma za zadanie kompleksowe zbadanie stanu technicznego wszystkich elementów, części oraz układów wózka widłowego. Zakres badania obejmuje:

 • konstrukcję nośną,
 • układ hydrauliczny,
 • układ pneumatyczny,
 • działanie napędu,
 • a także systemów bezpieczeństwa.

Więcej o tym, na czym dokładnie polega przegląd specjalny wózka widłowego dowiesz się tutaj.

Badania powypadkowe i poawaryjne widlaków

Istnieje jeszcze jeden rodzaj przeglądów wykonywanych przez konserwatora wózków widłowych. Są to badania powypadkowe i poawaryjne. Przeprowadza się je już po usunięciu usterki czy wymianie części, które uległy awarii. Celem przeglądu jest ocena, czy wózek widłowy jest już w pełni sprawny, naprawiony i może wrócić do pracy.

Tylko pozytywny wynik tego typu przeglądu umożliwi ponowne dopuszczenie go do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Przeglądy wózków widłowych – podsumowanie

przeglądy wózków widłowych - podsumowanie Codzienne, specjalne, poawaryjne, konserwatorskie czy okresowe przeglądy wózków widłowych – choć teoretycznie może wydawać się to skomplikowane, to na każde badanie jest odpowiedni czas oraz pora. Ilość różnego typu przeglądów urządzeń ma na celu zapewnienie 100% sprawności urządzeń przez cały ich okres eksploatacyjny.