Blog

Gospodarka magazynowa – czyli jak skutecznie zarządzać magazynem?

Właściwa gospodarka magazynowa to bardzo ważne zagadnienie, które ma podstawowe znaczenie dla logistyki firmy. Skuteczne zarządzanie magazynem jest niezbędne dla prawidłowego i efektywnego przepływu oraz składowania ładunków. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak powinna wyglądać prawidłowo zarządzana gospodarka magazynowa.

Czym jest gospodarka magazynowa?

Proces magazynowania oraz gospodarka magazynowa to dwa istotne aspekty, gdy mowa o sprawnie funkcjonującym przemyśle oraz handlu. Aby mógł on zachodzić, konieczne jest odpowiednie, płynne zarządzanie magazynami służącymi do przechowywania (czasowego składowania) towarów. Ale nie tylko! W przypadku magazynowania ważne jest również skuteczne:

 • przyjmowanie i wprowadzanie zamówień do systemu,
 • rozmieszczanie ładunków zgodnie z przyjętym systemem,
 • kontrolowanie stanów magazynowych,
 • kompletowanie towarów,
 • wydawanie zamówień.

W tym celu niezbędne jest skorzystanie z odpowiednich środków (jak np. wózki widłowe elektryczne, czy wózki widłowe wysokiego składowania) oraz posiadanie odpowiedniej infrastruktury magazynowej (drogi transportowe, regały magazynowe, punkty przyjmowania i wydawania towarów). A także prawidłowa logistyka.

Logistyka magazynowa

Logistykę magazynową najczęściej rozumie się jako zespół czynności polegających na planowaniu, wdrażaniu oraz kontroli przepływu ładunków przez magazyn. Jest to niezbędny element spajający w jedną całość dwa procesy: hurtowy zakup towaru u producenta oraz jednostkowy zakup dokonywany przez klienta indywidualnego. Oznacza to, że prawidłowe magazynowanie ma bezpośredni wpływ na:

 • jakość organizacji przedsiębiorstwa,
 • szybkość dostarczania zamówień do klientów,
 • poprawność kompletowanych i wydawanych zamówień,
 • koszt obrotu materiałowego.

Sprawnie przebiegający proces logistyki magazynowej ułatwia i przyśpiesza przepływ towarów przez magazyn, pozwalając obniżyć koszty ich długotrwałego składowania.

Jak prawidłowo przygotować przestrzeń magazynową?

W kwestii gospodarki magazynowej, bardzo istotne jest pytanie: jak prawidłowo nią zarządzać, tak aby przynosiła zyski. Podstawą jest wybranie jednego, przemyślanego systemu magazynowania, który będzie dopasowany zarówno do możliwości przestrzennych magazynu, jak i do charakteru składowanych ładunków (więcej o różnych rodzajach magazynów dowiesz się z naszego kolejnego artykułu).
Kolejnym ruchem jest prawidłowe rozplanowanie dróg transportowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wyznaczenie miejsc składowania wraz z doborem odpowiedniej wysokości regałów magazynowych.
Kiedy zaplanowany jest system przepływu ładunków przez magazyn oraz gotowe miejsca jego składowania, należy jeszcze koniecznie zadbać o dobór odpowiednich urządzeń na wyposażenie magazynu.

Wyposażenie magazynu

Transport wewnętrzny magazynowy jest niezbędnym elementem logistyki magazynowej oraz planowania gospodarki magazynowej. To właśnie on pozwala na szybkie i sprawne przemieszczanie ładunków oraz wykonywanie czynności związanych z obsługą zamówień, kompletacją czy składowaniem.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, współcześnie wiele magazynów nie tylko dysponuje mechanicznymi urządzeniami transportowymi (od wózków paletowych po wózki wysokiego składowania czy wózki do kompletowania) ale również coraz częściej wykorzystuje nowoczesne automatyczne rozwiązania.

Poza samymi urządzeniami, wyposażenie magazynu to także pojemniki czy platformy służące do bezpiecznego transportowania oraz składowania. Zalicza się do nich m.in.:

 • różnego typu palety do wózków widłowych,
 • beczki do przechowywania sypkich lub płynnych materiałów,
 • chłodnie – konieczne szczególnie przy magazynowaniu świeżych spożywczych produktów,
 • silosy – umożliwiające również składowanie sypkich towarów, jak np. zboża.

Zarządzanie gospodarką magazynową to także odpowiadanie na potrzeby oraz dostosowanie magazynu do charakteru składowanych w nim ładunków.

Jak sprawnie zarządzać gospodarką magazynową?

Gdy posiada się już podstawowe narzędzia do pracy, czyli poprawnie zagospodarowany magazyn oraz skuteczne w obsłudze ładunków urządzenia, należy zadbać o sprawne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Dla prawidłowej pracy magazynu konieczne jest zastosowanie i wprowadzenie struktur pracowniczych, które umożliwią sprawne wykonywanie zadań na każdym etapie oraz nadzór nad całym przebiegiem procesu. Ponadto, istotne jest, aby zatrudnieni pracownicy dysponowali niezbędnymi uprawnieniami oraz umiejętnościami (jak np. aktualne uprawnienia na wózki widłowe).

Kolejnym ważnym krokiem jest wdrożenie w magazynie odpowiednich systemów zarządzania składowanymi ładunkami. Umożliwią one swobodny przepływ ładunków z zachowaniem wszelkich formalności.

Na koniec istotne jest sprawowanie pieczy nad wszystkimi kwestiami technicznymi związanymi z gospodarką magazynową. Oznacza to regularną konserwację urządzeń, poddawanie przeglądom wszystkich przeznaczonych do tego sprzętów oraz dbanie o prawidłowy stan techniczny zarówno powierzchni użytkowych, jak i regałów, oświetlenia itp.

Równie ważne są prawidłowe oznaczenia na terenie całego magazynu (zarówno poziome jak i pionowe), które pozwalają na podkreślenie miejsc, gdzie może znajdować się potencjalne niebezpieczeństwo, gdzie znajdują się wyjścia awaryjne itd.

Podsumowanie

Zarządzanie codzienną pracą magazynu może być łatwiejsze dzięki wdrożeniu odpowiednich systemów, wyborowi właściwych urządzeń oraz zatrudnieniu wykwalifikowanych pracowników. Sprawnie funkcjonująca gospodarka magazynowa stanowi gwarancję sukcesu szybkiego i skutecznego przebiegu procesów logistycznych.