Blog

Kompletacja zamówień – definicja, metody, dobre rady

Prace magazynowe to nie tylko składowanie oraz przechowywanie ładunków ale także sprawna kompletacja zamówień, mająca na celu jak najlepszy przepływ towarów przez magazyn. W poniższym tekście odpowiemy na pytania: jaka jest definicja kompletacji, jakie są metody jej prowadzenia oraz co można zrobić, aby proces ten przebiegał lepiej i sprawniej. Zapraszamy do lektury!
W naszych poprzednich artykułach mogliście przeczytać już o gospodarce magazynowej oraz różnych rodzajach magazynów, tym razem omówimy szerzej kolejne zagadnienie kompletacji, co może być bardzo przydatne z punktu widzenia właścicieli magazynów.

Kompletacja zamówień- definicja

Definicja kompletacji zakłada, iż jest to czynność związana z przygotowaniem zamówień – czyli ich zgromadzeniem – połączeniem produktów, opakowań, części itd, które znajdują się w różnych jednostkach ładunkowych w celu przygotowania towarów, które zamawiał klient do dalszej wysyłki.

kompletacja zamówień z użyciem wózka wysokiego składowania

Optymalna kompletacja to taka, której koszty eksploatacyjne ograniczone są do minimum przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej wydajności pracy. Można to osiągnąć dzięki:

  • wprowadzeniu odpowiedniej metody kompletacji,
  • właściwemu zagospodarowaniu przestrzeni magazynowej, które ułatwi składowanie oraz pobieranie ładunków,
  • wykorzystaniu dobrej jakości urządzeń magazynowych dopasowanych zarówno do wysokości regałów, jak i rodzaju transportowanych towarów (wózki paletowe elektryczne dla magazynów niskiego składowania, wózki widłowe elektryczne dla średniego składowania oraz wózki reach truck dla wysokiego składowania).

Poniżej omówimy jakie są popularne metody kompletacji, które najczęściej wybierają przedsiębiorcy dla swoich magazynów.

Metody kompletacji

Wybór metody kompletacji to decyzja, którą podejmuje się już na etapie budowy czy zagospodarowania magazynu, z uwagi na konieczność dostosowania wyposażenia oraz dróg transportowych do przyjętej strategii kompletacji zamówień. Wyróżnia się dwa podstawowe różne sposoby przygotowania zamówień w magazynie:
1. Metoda określana jako “towar do człowieka“.
2. Metoda kompletacji nazywana “człowiek do towaru“.

Towar do człowieka

Jest to wysoce zautomatyzowany system, w którym pracownik magazynu wspomagany jest przez nowoczesne urządzenia umożliwiające dostarczanie mu wybranych towarów, bez konieczności opuszczania stanowiska przez człowieka.

metoda kompletacji – towar do człowieka

Metoda ta określana jest jako system statyczny, zapewnia oszczędność czasu, a przede wszystkim wysiłku. Jednocześnie wprowadzenie go wymaga większych nakładów finansowych, wynikających z dużej automatyzacji magazynu, który musi zostać wyposażony w pasy transmisyjne, maszyny z prowadnicami oraz zaawansowane, dostosowane do urządzeń – oprogramowanie.

Człowiek do towaru

Ta metoda kompletacji określana jest mianem dynamicznej. Proces kompletacji polega na tym, że pracownik samodzielnie (lub przy użyciu odpowiedniego wózka magazynowego) przemieszcza się po obiekcie w celu pobrania oraz zgromadzenia towarów z zamówienia klienta.

operator na wózku przegubowym

System dynamiczny charakteryzuje nieco gorsza wydajność, gdyż dużą rolę odgrywa w nim czynnik ludzki (np. operator wózka może wybrać dłuższą trasę do odpowiedniego regału lub wykonywane przez niego operacje pobierania ładunków mogą trwać dłużej, gdyż zależą od jego doświadczenia i umiejętności obsługi wózków wspomagających.

Jak usprawnić kompletację zamówień?

W procesie kompletacji zamówień bardzo istotne są odpowiednio przygotowane strefy kompletacji. Ich lokalizacja ma kluczowe znaczenie dla efektywnej pracy całego magazynu.
Strefy kompletacji mogą być usytuowane:

  • w przedniej części magazynu,
  • w bocznej części,
  • lub w środkowej części.

Pierwsze z rozwiązań jest najbardziej charakterystyczne dla automatycznych magazynów paletowych i pojemnikowych. Z kolei dwa następne lepiej wprowadzić w przypadku magazynów, które realizują dużą liczbę zamówień i w których proces kompletacji odgrywa kluczową rolę.

Podsumowanie

kompletacja przy wykorzystaniu wózków magazynowych

Sprawnie przebiegający proces kompletacji zamówień ma istotne znaczenie dla wydajności pracy magazynów zajmujących się dystrybucją, handlem oraz przeładunkiem towarów. Odpowiednio zastosowane metody kompletacji w parze z dobrze przystosowanymi strefami kompletacji, a także wydajnymi urządzeniami magazynowymi to podstawa dobrze zorganizowanego przygotowania zamówień, które przekładają się na zyski magazynu.