Blog

Widły do wózków widłowych – na co zwracać uwagę przy ich wyborze?

Wózki jezdniowe podnośnikowe tradycyjnie nazywane są wózkami widłowymi. Wynika to oczywiście z ich charakterystycznej budowy oraz typowych stalowych elementów w kształcie litery “L”, które wyróżniają je spośród innych pojazdów – czyli wideł do wózków widłowych.
Jak zaznaczono w jednym z poprzednich artykułów “Wszystko, co musisz wiedzieć o budowie i diagramie udźwigu wózka widłowego” widły do wózków widłowych stanowią rodzaj wymiennego osprzętu, montowanego w pojazdach w celu wykonywania czynności unoszenia, utrzymywania podczas transportu i rozmieszczania ładunków. W poniższym artykule przyjrzymy się im bliżej, prezentując m.in.:
– najczęściej wykorzystywane typy wideł do wózków widłowych;
– sposób odczytywania informacji zawartych na widłach;
– powód, dla którego kupując widły do wózka, należy zwrócić uwagę na karetkę pojazdu;
– najczęstsze uszkodzenia, jakie dotyczą wspomnianego elementu;
– oraz kilka przydatnych rad, jak samodzielnie skontrolować stan techniczny wideł.
Widły do wózków widłowych stanowią nieodłączny element prawie każdego spośród urządzeń dostępnych na stronie Lemarpolu (jedynym wyjątkiem są platformy robocze, które ze względu na swoje zastosowanie oraz przeznaczenie nie wymagają montażu tego typu osprzętu). Na co dzień wyposażone w nie są zarówno wózki elektryczne, jak i spalinowe, wózki terenowe a także popularne paleciaki. Z uwagi na to, iż wspomniane pojazdy różnią się budową, oczywistą kwestię stanowi fakt, iż także widły do wózków widłowych mogą występować w kilku rodzajach.

Rodzaje wideł do wózków widłowych

Różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami wideł do wózków widłowych opierają się w głównej mierze na sposobie ich montażu. W ten sposób wyróżnić można:
– widły standardowe (zawieszane na karetce);
– widły przykręcane;
– widły z zaczepem typu PIN;
– widły powlekane.
Są to najczęściej wybierane i wykorzystywane rodzaje wideł, które oferowane są przez popularnych dealerów i producentów. Jednak poza wymienionymi typami wideł, można wspomnieć także o bardziej specjalistycznych modelach:
– widłach antystatycznych;
– widłach z powierzchnią antypoślizgową;
– widłach składanych;
– widłach teleskopowych;
– widłach odwróconych
– widłach wysuwanych;
– czy widłach ważących.
Szeroki wybór różnych rodzajów (a także długości) wideł do wózków widłowych pozwala na zakup osprzętu, który idealnie sprawdzi się w każdej codziennej pracy wózka, podczas wykonywania różnego typu działań – w tym np. transportu dwóch palet jednocześnie, czy unoszenia niewymiarowych, długich ładunków. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie najważniejszych parametrów wideł do wózków widłowych, które można odczytać… bezpośrednio z ich powierzchni.

rodzaje-widel-do-wozkow-widlowych

Oznaczenia wideł

Każdy pojedynczy element wideł oznaczony jest kombinacją cyfr i liter, z której można wyczytać najważniejsze informacje dotyczące:
– szerokości, grubości oraz długości wideł;
– maksymalnego udźwigu i środka ciężkości;
– numeru seryjnego i danych marki;
– daty produkcji i kraju pochodzenia.
Wszystkie z powyższych informacji znajdują się także w dokumencie potwierdzającym wszystkie dane dotyczące wymiarów i parametrów wideł – nazywanym “Świadectwem Zgodności”. Zgodność powyższych danych, znajdujących się na widłach do wózków widłowych, z dokumentacją produktu jest bezwzględnie wymaga, a wszelkie nieprawidłowości i nieścisłości (lub brak stosownych zaświadczeń) mogą skutkować niedopuszczeniem wózka do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.
Istotne jest także dostosowanie udźwigu wideł do maksymalnego udźwigu wózka widłowego.
Jak wyznaczyć udźwig wideł?
Udźwig wideł wyznacza się, biorąc pod uwagę udźwig maksymalny wózka widłowego. Wielkość tą należy podzielić na dwa i tym samym zostaje wyznaczona wartość maksymalnego ciężaru jaki może przypadać na pojedynczą z wideł wózka widłowego.
Jeżeli maksymalny udźwig urządzenia, np. wózka terenowego wynosi 6 ton, udźwig każdej z wideł tego pojazdu powinien wynosić 3 tony.
W przypadku zamontowania wideł o większym udźwigu do wózka o mniejszych możliwościach – udźwig maksymalny nie zwiększy się, a możliwości sprzętu pozostaną wciąż takie same.
Natomiast w odwrotnej sytuacji – montażu wideł o mniejszym udźwigu do wózka o większym, nie zostanie w pełni wykorzystany potencjał sprzętu, a podnoszenie ładunków, których waga przekracza udźwig maksymalny wideł, może skutkować ich uszkodzeniem a nawet zniszczeniem towaru.
Należy podkreślić, iż aby wyznaczyć poprawnie rodzaj wideł do wózków widłowych, niezbędne jest określenie właściwej klasy karetki wózka widłowego.

Wyznaczanie klasy karetki pojazdu

Prawidłowe oznaczenie klasy (oraz typu) karetki pojazdu jest niezbędne w celu dobrania odpowiednich wideł do wózków widłowych. Klasę karetki wózka można wyznaczyć na dwa różne sposoby, dokonując prostych, nieskomplikowanych pomiarów.
Pierwszy ze sposobów polega na zmierzeniu odległości pomiędzy dolnym mocowaniem górnej widły a dolną krawędzią widły. Najłatwiej tego typu pomiaru dokonać, gdy widła opiera się płasko o podłoże.

sposob-pomiaru-rodzaju-karetki-wozka-widlowego-1
Drugi sposób wymaga wyznaczenia odległości pomiędzy górnym a dolnym mocowaniem widły, tak jak na grafice poniżej.

sposob-pomiaru-karetki-wozka-widlowego-2
Po wyznaczeniu wskazanych długości należy porównać je (wraz z danymi o udźwigu) w tabeli poniżej w celu wyznaczenia klasy karetki wideł wózka widłowego.

klasy-karetki-widel
Posiadając niezbędne dane – klasę i typ karetki wózka widłowego, bez trudu można przejść do czynności związanych z zakupem nowych lub wymianą uszkodzonych wideł do wózka widłowego.

Najczęstsze przyczyny wymiany wideł

Dobry stan wideł w wózkach widłowych jest bardzo ważny. Ich nadmierne zużycie, niewłaściwy dobór lub uszkodzenie mechaniczne mogą skutkować nawet wypadkiem i uszkodzeniem czy zniszczeniem całego przewożonego ładunku.
Do najczęściej występujących przyczyn wymiany wideł należą:
– nadmierne zużycie powierzchni;
– wygięcie wideł;
– poddawanie elementów nieprawidłowym przeróbkom;
– zmiana charakteru wykonywanych zadań; wymóg pracy na innego typu widłach (dłuższych/krótszych/ antypoślizgowych itp).
Szczególnie jeśli powodem wymiany wideł w wózkach widłowych jest ich stan techniczny, warto wiedzieć jak (i co) w szybki i łatwy sposób poddać kontroli w celu upewnienia się co do prawidłowego funkcjonowania wideł.

Kontrola stanu technicznego wideł

Istnieje kilka istotnych parametrów, które warto sprawdzić, poddając kontroli stan techniczny wideł do wózka widłowego. Podczas oceny należy skoncentrować się na:
a) odczytaniu fabrycznego oznakowania każdej widły, które znajduje się na bocznej powierzchni trzonu i zgodności tego oznakowania z dokumentacją (wymienionym już powyżej Świadectwem Zgodności);
b) sprawdzeniu stanu technicznego całej powierzchni wideł – głównie tego czy nie posiadają odkształceń, pęknięć, uszczerbków. Szczególnie uwagę należy zwrócić na powierzchnię wokół naroża oraz zaczepy wideł, które mogą ulegać starciu;
c) pomiarze zużycia dolnej powierzchni wideł – można go dokonać za pomocą suwmiarki, dopuszczalny maksymalny ubytek to 10% grubości oryginalnej (jednak nie więcej niż 5 mm);
d) poddaniu ocenie stanu trzonu i kła wideł – odchylenie powierzchni wideł względem dwóch osi nie powinno przekraczać 0,5% długości kła lub wysokości trzonu wideł;
e) kącie rozwarcia wideł – jeżeli różni się on o więcej niż 3% od oryginalnej wartości dotyczącej nowych wideł, powinny one zostać wymienione.

Podsumowanie

widly-do-wozkow-widlowych-podsumowanie

Widły do wózka widłowego są ważnym elementem budowy tego pojazdu. To na nich spoczywa odpowiedzialność za bezpieczne uniesienie i podtrzymywanie ładunku. Dlatego tak ważne jest regularne kontrolowanie ich stanu technicznego, a w przypadku wykrycia nawet najdrobniejszych uszkodzeń – wymiana na nowe.

Dodaj komentarz