Blog

Wniosek o przeprowadzenie badania UDT – najważniejsze informacje

Jednym z podstawowych i najważniejszych obowiązków właściciela wózków widłowych jest zarejestrowanie pojazdów w lokalnym Urzędzie Dozoru Technicznego. Aby to wykonać należy zgromadzić komplety dokumentacji urządzenia i złożyć wniosek o przeprowadzenie badania. Więcej o nim przeczytasz poniżej.

Kiedy należy złożyć wniosek o badanie UDT?

Istnieje kilka przypadków, w których właściciel wózków widłowych zobowiązany jest do zapewnienia urządzeniom profesjonalnego badania technicznego wykonanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Należą do nich między innymi:

 • rejestracja urządzenia po raz pierwszy w Urzędzie Dozoru Technicznego (jeszcze przed pierwszym uruchomieniem urządzenia),
 • rejestracja wózka widłowego po raz kolejny (używanego sprzętu) w UDT,
 • badanie eksploatacyjne po naprawie lub modernizacji urządzenia.

Badanie tego typu ma na celu ocenić stan urządzenia, prawidłowość dokumentów. Pracownik oddziału sprawdzi każde z powyższych, tak, aby finalnie pojazd mógł uzyskać zezwolenie na eksploatację.

Jakie urządzenia podlegają UDT?

Kontroli i przeglądom UDT podlegają wszystkie urządzenia transportu bliskiego, które podlegają dozorowi technicznemu. Są to między innymi:

badanie udt Dozorowi Technicznemu podlegają również urządzenia takie jak: suwnice, żurawie czy dźwigi, a nawet kotły parowe.

Kto składa wniosek o przeprowadzenie badania?

Do złożenia wniosku o badanie urządzenia transportu bliskiego przez UDT zobowiązany jest jego właściciel, nawet jeżeli nie zajmuje się on na co dzień obsługą wózka i nie posiada uprawnień na wózki widłowe.

Wniosek można złożyć osobiście w formie papierowej, listownie lub w formie elektronicznej (poprzez stronę: www.eudt.gov.pl). Powinien on być dostarczony do najbliższego oddziału lub biura UDT w okolicy. Każdorazowo termin oraz miejsce badania urządzenia ustalane są z osobą zgłaszającą pojazd.

Co powinien zawierać wniosek o badanie UDT?

Aby wniosek o przeprowadzenie badania złożony w Urzędzie Dozoru Technicznego był kompletny konieczne jest dołączenie do niego dwóch kompletów dokumentacji wózka w języku polskim. Co składa się na tego typu dokumentację:

 • prawidłowo wypełniony formularz z danymi urządzenia,
 • DTR-ka (oryginał plus kopia),
 • wykaz pojazdów (w przypadku większej ilości urządzeń, które mają zostać poddane badaniu).

Jakie dane zawiera formularz?

 • nazwa, NIP oraz adres siedziby podmiotu, na którą będzie wydana decyzja,
 • dane kontaktowe,
 • informacje dotyczące zgłaszanych urządzeń: typ urządzeni, markę, numer fabryczny, rok budowy, udźwig i numer ewidencyjny UDT,
 • miejsce przeprowadzenia badania,
 • a także ewentualne pełnomocnictwo.

jakie dane zawiera formularz Ile kosztuje badanie UDT?

Właściciel wózka widłowego musi przygotować się na wydatki związane z opłatą za przeprowadzenie badania urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego. Od 9. lutego 2021 kwota za sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przez UDT wynosi 193,78 zł.
Wysokość oraz obowiązek opłaty ustalone są na podstawie art. 23 ust. 4.

Podsumowanie

Po zakupie nowego wózka widłowego, w celu zarejestrowania go musisz najpierw wystąpić o przeprowadzenie badania UTD. W tym celu w lokalnym, najbliższym Urzędzie Dozoru Technicznego należy złożyć wniosek o przeprowadzenie badania. Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów. Przykładowy wniosek do pobrania znaleźć można online.