Blog

Badania i psychotesty na wózki widłowe – kto musi je robić?

Badania oraz psychotesty wykonywane w ramach kursów na wózki widłowe, stanowią jeden z bardzo istotnych elementów w procesie ubiegania się o zezwolenia na obsługę urządzeń jezdniowych unoszących. W dużej mierze, od ich wyniku zależy dalsze “być, albo nie być” potencjalnego kandydata na operatora. Warto zatem wiedzieć, kto i kiedy musi przejść badania lekarskie oraz psychotesty na wózki widłowe.

Wykonywanie zawodu operatora wózków widłowych obarczone jest dużą odpowiedzialnością oraz wcale nie mniejszym ryzykiem. Każdy nawet najmniejszy błąd, spowodowany brakiem właściwej koordynacji czy odporności na stres, może skutkować upuszczeniem oraz zniszczeniem ładunku, a także narażeniem życia swojego i pozostałych, przebywających w pobliżu pracowników. Dlatego właśnie tak ważne jest, jeszcze na etapie przygotowań do egzaminu na wózki widłowe upewnić się, czy dany kandydat porazi sobie (zarówno pod względem manualnym, jak i psychologicznym) z obsługą urządzenia mechanicznego.

Jakie badania musi przejść kandydat na operatora wózków widłowych?

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienia na wózki widłowe (najnowsze informacje na ich temat znajdziesz w artykule: “Uprawnienia na wózki widłowe – aktualne informacje“) musi obowiązkowo przejść badania lekarskie oraz zaliczyć z pozytywną opinią tak zwane – psychotesty na wózki widłowe.

Badania lekarskie oraz psychotesty na wózki widłowe obowiązują przyszłych operatorów:

jakie-badania-musi-przejsc-operator-wozkow-widlowych Badania na wózki widłowe powinny być wykonywane u lekarza medycyny pracy. Nie ma żadnych szczegółowych wytycznych, co do przygotowania do tego typu badań. Wystarczy, że kandydat na operatora wózków widłowych stawi się na nie:

 • wypoczęty;
 • trzeźwy;
 • z kompletem dokumentów dotyczących ew. chorób przewlekłych i informacjami na temat przyjmowanych leków.

Drugim niezbędnym badaniem, które musi przejść każdy, przed zdobyciem uprawnień, są psychotesty na wózki widłowe – czyli inaczej mówiąc – badania psychotechniczne. W tym przypadku również ważne, aby badany stawił się na nie trzeźwy, wypoczęty i z ważnym dowodem osobistym (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość).

Więcej ważnych informacji o obydwu rodzajach badań na wózki widłowe przedstawimy w dalszej części artykułu.

Na czym polegają lekarskie badania na wózki widłowe?

Badanie na wózki widłowe nie trwa długo i nie jest nieprzyjemne, czy męczące, dlatego nie trzeba się go obawiać. W jego trakcie, lekarz medycyny pracy musi upewnić się:

 • czy badany jest w pełni sprawny psychoruchowo (jest to bardzo ważne, gdyż np. niepełnosprawność ruchowa bądź też ograniczone zdolności ruchowe wykluczają szansę na uzyskanie uprawnień na wózki widłowe);
 • czy badany nie posiada żadnych chorób, które mogłyby wykluczać jego dalsze uczestnictwo w kursie na wózki widłowe oraz operowanie tego typu urządzeniami mechanicznymi (np. czy nie choruje na epilepsję, której napady w trakcie pracy mogłyby stanowić realne zagrożenie);
 • oraz także, czy kandydat na operatora posiada dobry wzrok oraz słuch. W przypadku osób noszących szkła kontaktowe lub okulary – nadmierna wada wzroku lub słabe widzenie również może być przeciwwskazaniem do pracy w charakterze operatora wózka widłowego.

Koszt badania na wózki widłowe to ok 120-150zł. Zwykle jest on zawarty w cenie kursu na wózki, jednak wtedy badanie tego typu można przeprowadzić jedynie w miejscu wskazanym przez ośrodek szkoleniowy.

na-czym-polegaja-badania-na-wozki-widlowe Psychotesty na wózki widłowe

Operatorzy wózków widłowych należą do jednej z grup zawodowych, która ze względu na wymaganą sprawność psychoruchową, podlega także psychotestom (należą do niej także innego typu zawodowi kierowcy). Głównym celem badań psychologicznych jest poznanie zdolności szybkiej oceny sytuacji i reagowania w niebezpiecznych czy stresujących oraz wymagających okolicznościach. Testy psychotechniczne na wózki widłowe muszą zostać wykonane przed przystąpieniem do egzaminu na wózki widłowe.

W przypadku psychotestów na wózki widłowe można wyróżnić 3 etapy.
1.Pierwszy z nich to wypełnianie ankiet oraz testów w formie pisemnej. Mają one za zadanie ocenić pracę badanego pod presją czasu, zdolność koncentracji oraz logiczne myślenie.
2. Druga część psychotestów na wózki to testy aparaturowe. Dobierane są w zależności od rodzaju uprawnienia o jaki ubiega się badana osoba. Mogą to być m.in.: testy badające czas i dokładność reakcji na bodźce, odporność na zmęczenie, koncentrację oraz koordynację.
3. Rozmowa z psychologiem w formie krótkiego wywiadu, dotyczącego głównie umiejętności zachowania się w stresujących sytuacjach oraz odpowiedzialności.
Na podstawie wyników wszystkich testów oraz przeprowadzonej rozmowy psycholog podejmuje decyzję i wydaje zaświadczenie.

Do psychotestów na wózki widłowe niepotrzebna jest żadna specjalna wiedza, czy przygotowanie. Ich zadaniem jest, w głównej mierze, sprawdzenie reakcji na bodźce oraz próby prognozowania zachowań w późniejszej pracy na maszynach.

Psychotesty na wózki widłowe trwają około 1 do maksymalnie 2 godzin. Powinny być powtarzane co 5 lat w przypadku pracowników do 60 r.ż.

Pozytywna opinia podsumowująca psychotesty na wózki widłowe jest konieczna w celu przystąpienia do egzaminu UDT. W przypadku otrzymania odmownej decyzji (na podstawie choćby jednego z etapów badań, np. testów aparaturowych), kandydat na stanowisko operatora wózka widłowego musi powtórzyć badanie.

psychotesty-na-wozki-widlowe Inne badania operatorów wózków widłowych

Operatorzy wózków widłowych muszą być przygotowani na to, iż w przyszłości będą podlegali także różnego typu badaniom:

 • wstępnym;
 • okresowym;
 • kontrolnym;

co wynika z 211 artykułu Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej. Są to standardowe badania, na które najczęściej kieruje zatrudniający operatora zakład pracy, w celu potwierdzenia zdolności do pracy, a potem także wyeliminowania zagrożeń płynących z utraty koncentracji, pogorszenia stanu zdrowia czy po prostu wieku pracownika. Skierowanie może obejmować:

 • badania okulistyczne;
 • badania laryngologiczne;
 • oraz badania psychologiczne.

Profilaktyczne badania powinien przechodzić także każdy pracownik, który zmienia stanowisko pracy. Szczególnie jeśli wiąże się to ze zmianą charakteru wykonywanych zadań, stopnia zagrożenia oraz zwiększenia czynników potencjalnie groźnych dla zdrowia i życia.

Wszystkie powyższe typy badań powinien przeprowadzać lekarz medycyny pracy.

Badania na wózki widłowe – podsumowanie

W powyższym artykule zaprezentowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące niezbędnych badań lekarskich oraz psychotestów na wózki widłowe. Pokrótce opisaliśmy na czym polegają oraz kto musi zostać im poddany.

podsumowania-badania-na-wozki Badania czy psychotesty na wózki widłowe nie powinny budzić obaw czy niepotrzebnego stresu. Każda sprawna ruchowa osoba, o dobrej koordynacji i umiejętności koncentracji – poradzi sobie z nimi bez najmniejszego problemu.