Blog

Jak wypełniać dziennik konserwacji wózka widłowego?

Dziennik konserwacji wózka widłowego to jeden z dokumentów, bez którego nie może obejść się żaden widlak. W niniejszym artykule odpowiemy na najważniejsze pytania dotyczące tego dokumentu. Jeśli zatem potrzebujecie wiedzy: jak wypełniać dziennik konserwacji, kto powinien prowadzić w nim zapiski, jak często dokonywać wpisów w dzienniku – sprawdźcie koniecznie!

Czym jest dziennik konserwacji wózka widłowego?

Podstawową kwestią jest to, czym w ogóle jest dziennik konserwacji wózka widłowego? Warto mieć świadomość tego, ponieważ jest to jeden z najważniejszych dokumentów, który musi obowiązkowo posiadać każdy wózek jezdniowy podnośnikowy.

Dziennik konserwacji to zbiór informacji (sporządzanych wpisów) dotyczących wykonywanych dla urządzenia:

Czyli podsumowując – (jak sama nazwa sugeruje) w dzienniku konserwacji wózka widłowego odnotowuje się dokładny zakres wykonywanych prac, napraw i wszelkich zmian technicznych.

Które urządzenia muszą posiadać dziennik konserwacji?

Dziennik konserwacji, w którym to odnotowuje się stan techniczny urządzenia musi obowiązkowo posiadać każdy pojazd jezdniowy unoszący, należący do kategorii urządzeń transportu bliskiego, która to z kolei podlega pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego.

Gdy zatem mowa o wózkach widłowych, prowadzenie dziennika konserwacji jest obowiązkowe dla:

oraz innych urządzeń z tej samej kategorii.

Kto ma za zadanie uzupełniać dziennik konserwacji?

Uzupełnianie książki eksploatacji stanowi codzienne zadanie operatora bądź też operatorów wózka widłowego. Kto jednak odpowiada za prowadzenie wpisów w dzienniku konserwacji? Z uwagi na fakt, iż zapisy dotyczą informacji technicznych czy też samej konserwacji oraz kontroli stanu wózka widłowego – dziennik konserwacji prowadzi zakładowy konserwator. Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo nie posiada osoby na tym stanowisku, może to być serwis wózków widłowych, który sprawuje nad nim pieczę.

Jakie dane musi zawierać dziennik konserwacji?

Dziennik konserwacji wózka widłowego może mieć dwojaką formę: albo papierową (w formie książki/ dziennika) albo elektroniczną (w formie tabeli). Każde urządzenie musi posiadać swój osobny dziennik, tak samo jak książkę rewizyjną. A jakie są najważniejsze informacje, które powinien zawierać dokument, tak aby była pewność, że dotyczy on właśnie tego jednego, konkretnego urządzenia? Liczą się przede wszystkim informacje takie jak:

 • marka i rodzaj urządzenia,
 • numer seryjny wózka widłowego,
 • rok produkcji,
 • parametry maksymalne związane z możliwościami sprzętu: udźwig maksymalny, wysokość unoszenia oraz prędkość,
 • dane właściciela pojazdu.

Jednak to tylko podstawowe informacje, pozostaje jeszcze kwestia tego w jaki sposób prowadzić dziennik konserwacji oraz jak często należy dokonywać nowych wpisów.

Jak prowadzić dziennik konserwacji wózka widłowego?

 

Bardzo istotne jest prawidłowe uzupełnianie dokumentów dotyczących stanu technicznego wózka widłowego oraz dokładny zakres wykonanych prac tak aby dokumentacja techniczno ruchowa mogła być podstawą do prawidłowo wyliczanego resursu.

Jak powinny wyglądać informacje zawarte we wpisach dziennika konserwacji? Co powinien zawierać konkretny wpis dotyczący urządzenia:

 • datę przeprowadzenia przeglądu lub czynności
 • aktualny stan licznika
 • opinię dotyczącą stanu technicznego wózka
 • informację o wymienionych częściach
 • a także ewentualne zalecenia co do dalszych działań
 • oraz podpis osoby dokonującej wpisu.

Istotne, aby wszystkie informacje były uzupełnione rzeczowo i konkretnie, ponieważ przy pełnej formie dozoru technicznego dokumenty takie jak dziennik konserwacji czy książka eksploatacji wózka widłowego są sprawdzane podczas kontroli przeprowadzanej przez Urząd Dozoru Technicznego.

Jak często uzupełniać dziennik konserwacji wózków widłowych?

W przeciwieństwie do książki eksploatacji, dziennik konserwacji prowadzony nie musi być codziennie, a jedynie w sytuacji, gdy konieczne jest odnotowanie czynności związanych z naprawą i/lub modernizacją a także przeglądów wózków widłowych. Wpisy zatem mogą być dokonywane nieregularnie. Istotne natomiast, aby były prawidłowo sporządzone.

Podsumowanie

Dziennik konserwacji to dokument, który musi posiadać każdy wózek widłowy. Uzupełnianie go należy w gestii pracowników (czy to zakładowych, czy zewnętrznych) zajmujących się nadzorowaniem prawidłowego stanu technicznego urządzenia. Nie ma określonych okresów czasu, co ile powinno się sporządzać notatki w dzienniku konserwacji, jednak obowiązkowo, każdorazowo należy sporządzić tam adnotację po jakiejkolwiek ingerencji w stan techniczny pojazdu.