Blog

Najważniejsze dokumenty: książka eksploatacji wózka widłowego

Nadzór stanu technicznego, przestrzeganie przepisów, regularne konserwacje i prowadzenie dokumentacji – to obowiązki posiadaczy wózków jezdniowych podnośnikowych. W dzisiejszym artykule zaprezentujemy informacje o jednym z nieodłącznych dokumentów, jakie powinien posiadać każdy wózek widłowy – czyli książce eksploatacji. Czym jest? Jak ją prowadzić i kto powinien to robić? Zapraszamy do lektury!

Co to jest książka eksploatacji wózka widłowego?

Czy każda książka codziennej eksploatacji wózka jest taka sama? Niekoniecznie. Książka eksploatacji wózka widłowego może przyjmować formę papierową lub elektroniczną – w zależności od tego jak zadecyduje właściciel pojazdu. Jednak bez względu na to, najważniejsze jest, aby zawierała wszystkie niezbędne dane oraz prowadzona była systematycznie i dokładnie, zgodnie z narzuconym odgórnie schematem wpisów oraz zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego.

Książka eksploatacji jest dokumentem, który obowiązkowo musi posiadać każdy wózek widłowy. Adnotacje i wpisy w niej zawarte mogą być również sprawdzane w trakcie przeglądu wózka widłowego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Jakie dane zawiera książka eksploatacji wózka widłowego?

Nie ma jednego odgórnie przyjętego wzoru, który wskazywałby jak technicznie powinna prezentować się książka eksploatacji wózka widłowego. Są natomiast wskazane informacje, jakie powinny się w niej zawierać, a podzielić możemy je na trzy części.

Pierwsza część dotyczy danych wózka widłowego. Są to informacje takie jak:

 • marka i model urządzenia;
 • parametry i moc wózka widłowego: maksymalny udźwig, wysokość podnoszenia;
 • masa sprzętu.

Druga część wpisów w książce eksploatacji wózka widłowego to już zapiski sporządzane na bieżąco. Obejmujące:

 • daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia obsługi wózka widłowego;
 • stan licznika (podawany w motogodzinach);
 • imiona i nazwiska operatorów i konserwatorów sprzętu;
 • podpis i czytelnie wpisane nazwisko osoby dokonującej wpisu.

Trzecia, ostatnia część to miejsce na informacje dotyczące:

 • rzeczywistego, bieżącego stanu technicznego wózka widłowego;
 • wykrytych i nowopowstałych usterek oraz awarii;
 • wykonanych w celu poprawy stanu technicznego urządzenia napraw;
 • przeglądów, jakim poddawany był sprzęt.

Tak jak zaznaczono, nie istnieje jeden narzucony wzór dla książki eksploatacji wózka widłowego, dlatego w poszczególnych przypadkach informacje te mogą się zazębiać czy być ułożone w całkowicie innej kolejności.

Jak uzupełniać wpisy w książce eksploatacji?

Osobą, która zobowiązana jest do uzupełniania wpisów w książce eksploatacji jest operator, który użytkuje wózek widłowy. To w końcu on w trakcie pracy ma możliwość zauważyć jak zachowywał się wózek, jak pracował silnik i czy sprzęt nie uległ żadnej awarii.

W jaki sposób powinny być prowadzone zapiski? Liczy się kilka elementów:

 • regularność – nawet jeśli nic, poza ilością przepracowanych godzin, nie zmienia się w wózku widłowym, należy pamiętać, żeby za każdym razem odnotować kiedy zaczęła, a kiedy skończyła się praca oraz jaki jest stan techniczny maszyny
 • podpis – to również ważny element którego nie może zabraknąć w książce eksploatacji wózka widłowego. Podpis pracownika powinien być czytelny, tak, aby w razie wątpliwości czy dodatkowych pytań, konserwator wiedział do którego z pracowników ma się udać
 • bezpieczne przechowywanie – zdarza się, że na jednym wózku widłowym w trakcie pracy zmianowej porusza się 2 czy 3 operatorów. Ważne, aby każdy odnotował swoją zmianę i przekazał książkę swoim następcom.

W przypadku wykrycia usterki należy jak najlepiej (czyli najbardziej szczegółowo) opisać jak doszło do sytuacji, jak zachowuje się wózek, których elementów/czego dotyczy awaria itd. Zdecydowanie pomoże to konserwatorowi czy też serwisowi wózków widłowych w jak najszybszym usunięciu nieprawidłowości.

Ile przechowywać książkę eksploatacji wózków widłowych?

Książkę eksploatacji wózka widłowego należy przechowywać minimum 2 lata, gdyż jej okazanie może być konieczne podczas podczas kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Za niedopełnienie posiadania oraz regularnych wpisów w dokumentacji na właścicieli pojazdów mogą zostać nałożone kary finansowe.

Inne dokumenty dla wózków widłowych

Wózki widłowe to niezwykle popularne urządzenia, wykorzystywane w wielu branżach, właśnie dlatego tak ważne jest, aby kontrolować ich stan techniczny i właściwie o nie dbać. Pomóc mogą w tym regularnie przeprowadzane przeglądy, serwisowanie oraz konserwacja urządzeń a także prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Jakie są najważniejsze dokumenty, które powinien posiadać każdy wózek jezdniowy podnośnikowy?

 • opisywana w powyższym artykule książka eksploatacji (określana także jako dziennik eksploatacji wózka widłowego),
 • dziennik konserwacji wózka widłowego,
 • dokumentacja techniczno ruchowa (znana tez jako DTRka).

Wszystkie powyższe dokumenty są wymagane dla każdej maszyny osobno. Umożliwiają one również prawidłowe wyliczenie resursu dla wózka.

Podsumowanie

Prawidłowa eksploatacja wózków widłowych jest równie ważna co sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad urządzeniami i dokładanie wszelkich starań, aby ich dokumentacja prowadzona była w sposób rzetelny. Książka eksploatacji to dla wózków widłowych ważny dokument, który powinien bezwzględnie posiadać każdy wózek jezdniowy w celu dokonywania codziennych wpisów i adnotacji.