Bez kategorii

Czym jest księga rewizyjna? – odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

Kolejnym dokumentem, który ma ogromne znaczenie i jest niezbędny dla każdego wózka widłowego, poza omawianymi już książką eksploatacji oraz dziennikiem konserwacji, jest księga rewizyjna. Dziś zaprezentujemy i omówimy nieco szerzej pytania, które najczęściej pojawiają się w sieci odnośnie tego dokumentu wraz z przygotowanymi przez nas odpowiedziami.

Książka rewizyjna UDT – co to jest?

Książka lub inaczej księga rewizyjna UDT to dokument, który musi posiadać każdy wózek widłowy. Zawiera ona najważniejsze dane techniczne urządzenia oraz zbiór informacji, które dostarczają wiedzy o stanie technicznym wózka. Księga rewizyjna służy do prowadzenia szczegółowej dokumentacji eksploatacyjno-serwisowej widlaków, co wynika z faktu iż wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają pod pełen dozór techniczny, a ich właściciel pod groźbą grzywny musi dopilnować wszystkich formalności dotyczących prawidłowego funkcjonowania oraz nadzoru urządzeń.

Kto wydaje księgę rewizyjną? Jak “wyrobić” księgę rewizyjną?

Po księgę rewizyjną wózka widłowego należy zgłosić się do Urzędu Dozoru Technicznego. Wózek widłowy otrzymuje ją wraz z uzyskaniem zezwolenia na eksploatację w UDT.
Zatem w celu “wyrobienia” księgi rewizyjnej należy do najbliższego oddziału UDT złożyć wypełniony wniosek (wraz z kompletem dokumentów) o przeprowadzenie badań technicznych w celu rejestracji wózka widłowego. Pozytywny wynik przeglądu technicznego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego sprawia, że urządzenie zostaje dopuszczone do eksploatacji i otrzymuje książkę rewizyjną.

Jakie dokumenty złożyć w UDT z wnioskiem o badanie odbiorcze?

Do wniosku o przeprowadzeniu badania odbiorczego składanego w Urzędzie Dozoru Technicznego (wzór pisma można pobrać tutaj) należy dołączyć szereg dokumentów. W tym:

 • certyfikat pochodzenia,
 • dokumentację techniczno-ruchową,
 • specyfikację techniczną,
 • schemat układu elektrycznego
 • oraz schemat układu hydraulicznego.

Wszystko to pozwala dokładnie przeanalizować i zweryfikować faktyczny stan techniczny wózka widłowego, a także to czy jest on w stanie, który zapewni bezpieczną oraz sprawną eksploatację; a następnie wydać (lub nie) zezwolenie na obsługę urządzenia.

Więcej o tym, jak złożyć taki wniosek, można przeczytać w tekście: “Wniosek o przeprowadzenie badania UDT – najważniejsze informacje“.

Co zawiera księga rewizyjna wózka widłowego?

Księga rewizyjna, sama w sobie, jest zbiorem najważniejszych informacji dotyczących specyfikacji technicznej wózka widłowego. Zawiera ona informacje takie jak:

 • dokumentacja techniczno-ruchowa,
 • instrukcja obsługi wózka widłowego,
 • deklarację zgodności,
 • numer ewidencyjny urządzenia,
 • decyzję o dopuszczeniu sprzętu do eksploatacji wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • zgromadzone protokoły z badań okresowych,
 • dziennik konserwacji wózka widłowego,
 • a także informacje o użytkowniku wózka.

Księga rewizyjna wózka widłowego – jak ją uzupełniać?

Poza stałymi dokumentami (np. DTR) księga rewizyjna urządzenia zawiera również te, które należy regularnie uzupełniać. Mowa tutaj o gromadzeniu protokołów z badań okresowych oraz sporządzaniu notatek w dzienniku konserwacji. Są to jedyne wymagające uzupełnienia w księdze rewizyjnej dane. A jak uzupełniać dziennik konserwacji wózka widłowego można dowiedzieć się tutaj.
Z kolei za badania okresowe (wykonywane raz do roku) przeprowadza inspektor dozoru technicznego i to on odpowiedzialny jest za sporządzenie notatki, która trafi do księgi rewizyjnej.

Jak widać zatem, operator wózka widłowego nie ma konieczności uzupełniania w żaden sposób księgi rewizyjnej (dziennik konserwacji uzupełnia zakładowy konserwator).

Jakie są inne niezbędne dla widlaków dokumenty?

Wszystkie wózki widłowe podlegające dozorowi technicznemu muszą posiadać komplet ważnych dokumentów w postaci m.in: księgi rewizyjnej, książki eksploatacji wózka widłowego oraz dziennika konserwacji.
W przypadku niektórych dokumentów, takich jak księga rewizyjna, obejmują one więcej niż tylko jeden plik danych, ale również instrukcję obsługi, DTR-kę itd. (dlatego ta specyfikacja techniczna nie została oddzielnie wskazana).

Czy można obsługiwać wózki jezdniowe podnośnikowe, które nie mają dokumentów?

W życiu i w pracy zdarzają się różne sytuacje. Co w przypadku, gdy przedsiębiorca lub któryś pracownik nieumyślnie zgubi lub zniszczy księgę rewizyjną lub inne dokumenty wózka widłowego? Czy w takim przypadku można dopuścić do eksploatacji urządzenia? Niestety nie. W takiej sytuacji konieczne będzie wyrobienie dokumentów, tak aby w razie inspekcji, urządzenie posiadało dokument potwierdzający otrzymanie decyzji zezwalającej na jego użytkowanie.

Podsumowanie

Prowadząc przedsiębiorstwo, w którym korzysta się z wózków jezdniowych podnośnikowych, nie można zapominać o prowadzeniu niezbędnej dokumentacji urządzeń. Po otrzymaniu decyzji zezwalającej na eksploatację wózka z Urzędu Dozoru Technicznego wydawana jest księga rewizyjna, która stanowi zbiór informacji dotyczących konkretnej maszyny.