Blog

Ile waży wózek widłowy? – wymiary, waga, spalanie

Wydajna praca wózka widłowego to nie tylko sprawna obsługa ładunków ale także ekonomiczne spalanie. Przed zakupem urządzenia warto dowiedzieć się jakie jest jego spalanie, ile waży wózek widłowy oraz jakie ma wymiary. Dlaczego parametry sprzętu są tak bardzo istotne? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w poniższym artykule.

Waga i wymiary wózka widłowego – dlaczego są tak ważne?

Wielu przedsiębiorców wybierając wózek widłowy do swojej firmy koncentruje się wyłącznie na ocenie jego możliwości:

 • maksymalnego udźwigu;
 • maksymalnej wysokości unoszenia ładunków
 • opcjonalnie maksymalnej prędkości.

Ponadto pod uwagę brane są typ napędu czy dodatkowe wyposażenie. Zdecydowanie mniejszy nacisk kładzie się na sprawdzenie wagi oraz wymiarów wózka widłowego. Czy podczas podejmowania decyzji o zakupie urządzenia, to ile waży wózek widłowy i jakie są jego wymiary, jest w ogóle istotne?
I tak, i nie. Dlaczego? Wszystko zależy od rodzaju i charakteru pracy, do jakiej ma być przeznaczony nowo zakupiony sprzęt.
Waga i wymiary wózka jezdniowego unoszącego są istotne gdy:

 • należy porównać wagę urządzenia (z operatorem) obciążonego maksymalnym dopuszczalnym ładunkiem z dopuszczalnym obciążeniem podłoża, po którym będzie poruszało się urządzenie. W przypadku jeśli wózek pracuje tylko i wyłącznie na zewnątrz, przemieszcza się bo asfalcie/betonie/innego rodzaju utwardzonym podłożu – waga całkowita nie jest aż tak istotna. Inaczej jest, gdy pojazdy poruszają się po halach, magazynach itp. Wtedy konieczne jest sprawdzenie wagi wózka widłowego.
 • wózki jezdniowe unoszące będą miały ograniczone pole manewru (np. stosunkowo wąskie korytarze – choć warto pamiętać, że minimalna szerokość dróg transportowych powinna być wyliczana na podstawie szerokości urządzenia wraz z ładunkiem). Jeśli jednak wózek jezdniowy unoszący ma być urządzeniem kupowanym do istniejącego już magazynu/zakładu, w którym nie ma możliwości ewentualnej zmiany szerokości dróg transportowych ze względu na układ regałów itp, to należy dokładnie sprawdzić jego wymiary. Pod uwagę należy wziąć:
  – wysokość urządzenia;
  – szerokość pojazdu;
  – długość (istotnie może wpływać na zwrotność pojazdu).
 • a także, gdy urządzenia mają być wykorzystywane do nietypowych zadań, np. o ile wózek paletowy elektryczny z łatwością może pobrać ładunek z wnętrza ciężarówki, o tyle tradycyjny widlak nie poradzi sobie z tego typu zadaniem, gdyż jego wymiary są zdecydowanie za duże.

dlaczego waga i wymiary wozka są tak wazne Jak widać, waga oraz wymiary kupowanego urządzenia mają bardzo duże znaczenie. Zbyt duży lub zbyt ciężki pojazd może po prostu nie mieścić się na niewielkiej przestrzeni.
Dodatkowym, choć już nie decydującym argumentem, dla którego warto wcześniej poznać wagę oraz wymiary wózka widłowego jest konieczność przetransportowania go po zakupie. W przypadku problemów z transportem, warto dowiedzieć się, czy nie ma możliwości dowozu urządzenia pod wskazany adres.

Wymiary wózka widłowego

Jeśli pada pytanie – jakie są wymiary wózka widłowego? Nie sposób odpowiedzieć na nie w jednoznaczny sposób. Wszystko zależy bowiem od konkretnego typu urządzenia (czy jest to wózek widłowy czołowy, wózek terenowy czy np. wózek wysokiego składowania).
Poza tym, istotna jest marka i model sprzętu (gdyż każdy producent dysponuje własnymi projektami i wytycznymi, co do rozmiarów produkowanych urządzeń).
Warto jednak, każdorazowo, podczas zakupu sprzętu upewnić się, czy jego wymiary nie będą kolidowały z szerokością przejazdów i dróg transportowych w magazynie.

Waga widlaka

Tak samo jak w przypadku wymiarów wózków jezdniowych unoszących, tak i jeśli chodzi o wagę – trudno podać jedną, niezmienną wartość, która charakteryzowałaby wszystkie urządzenia i jasno stwierdzić, ile waży wózek widłowy.
Wraz ze wzrostem maksymalnego dopuszczalnego udźwigu, wzrasta także waga całkowita wózka widłowego (ze względu na konieczność montowania w pojazdach przeciwwagi). Ponadto wózki widłowe elektryczne zwykle mają większą wagę niż wózki czołowe spalinowe, których waga w przybliżeniu wynosi:

 • ok 3 000 kg – dla wózków o udźwigu ok 1 500kg;
 • ok 4 000 kg – dla wózków o udźwigu ok 2 500kg;
 • ok 5 000 kg – dla wózków o udźwigu ok 3 500kg itd.

Ważne – jeśli sprawdzasz wytrzymałość podłoża na jakim będzie poruszał się zakupiony wózek, nie zapominaj, iż do tego, ile waży wózek widłowy należy doliczyć maksymalne dopuszczalne obciążenie. Bez tego obliczenie nie będzie miało sensu, gdyż wózek co prawda mógłby się poruszać po podłożu, ale bez żadnego obciążenia.

Spalanie wózków widłowych

Gdy wiadomo już jakie są wymiary oraz ile waży wózek widłowy, warto przejść do trzeciego zagadnienia, czyli tego, ile pali wózek widłowy. Spalanie, co oczywiste, dotyczy jedynie urządzeń z napędem spalinowym (wózki elektryczne wyposażone są w akumulatory ładowane do prądu). Nie trzeba chyba dodawać, iż kwestia tego, jakie jest spalanie wózków widłowych ma realny wpływ na koszty związane z utrzymaniem pojazdu. Im niższe spalanie – tym mniejsze koszty eksploatacji urządzeń.
Wózki widłowe spalinowe dzielą się na dwie kategorie:

 • urządzenia napędzane gazem LPG;
 • urządzenia z napędem Diesel.

Jednak spalanie nie zależy tylko i wyłącznie od rodzaju stosowanego napędu. Wpływ na nie ma wiele różnorodnych czynników.

ile pali wózek widłowy Od czego zależy spalanie w wózku widłowym?

W trakcie pracy na wózku jezdniowym unoszącym może się zdarzyć, iż raz pojazd będzie miał większe, a raz mniejsze spalanie. To całkowicie normalne. A wynika to (podobnie jak przy spalaniu w samochodach osobowych) z szeregu okoliczności, które wywierają mniejszy lub większy wpływ na poziom zużycia paliwa czy gazu.
Od czego zależy spalanie?
Czynników jest wiele, m.in:

 • stan techniczny wózka i jego wiek (a przy tym model oraz zaawansowanie zastosowanych rozwiązań technologicznych);
 • długość pokonywanych odcinków drogi oraz stan nawierzchni;
 • waga transportowanego ładunku;
 • ilość wykonywanych dziennie cykli pracy (intensywność pracy);
 • warunki atmosferyczne i temperatura;
 • doświadczenie operatora wózka widłowego;
 • jakość paliwa.

Jak widać, na spalanie wózka widłowego wpływa wiele składowych.

Ile wynosi spalanie dla wózków spalinowych?

Zakłada się szacunkowo, iż w przypadku wózków spalinowych, spalanie wynosi:

 • od 1,5 do 3 litrów na godzinę dla wózków o udźwigu 1 500 kg – 3 000kg;
 • od 3 do 6 litrów na godzinę dla pojazdów o udźwigu od 3 500 kg – 10 000kg;
 • od 6 do 9 litrów na godzinę dla wózków o udźwigu od 10 500 do 16 000kg.

Oczywiście, tak jak wspomniano powyżej, są to jedyne dane przybliżone, które mogą się różnić w zależności od zmiennych czynników.

Podsumowanie

W powyższym artykule zaprezentowano odpowiedzi na popularne i często padające pytania:

 • ile waży wózek widłowy;
 • ile pali widlak;
 • jakie są wymiary wózków jezdniowych.

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje pomogą jeszcze lepiej skoncentrować się na analizowaniu ofert wózków jezdniowych unoszących, a jednocześnie pomogą zwrócić uwagę na istotne, choć często pomijane zagadnienia.