Blog

Jak to się robi? Czyli instrukcja obsługi wózka widłowego dla każdego!

Obsługa wózka widłowego z pozoru może wydawać się dość skomplikowaną i wymagającą czynnością, jednak wystarczy poznać kilka prostych zasad, dzięki którym będzie ona łatwa i przyjemna, a przede wszystkim bezpieczna!
Już na pierwszy rzut, nawet niewprawnego oka, widać, iż pojazdy z oferty Lemarpol znacznie różnią się od siebie, zarówno pod względem budowy, jak i ogólnego przeznaczenia. Także ich obsługa wymaga od operatorów zróżnicowanych umiejętności, stąd też istniejący podział kategorii uprawnień na wózki widłowe. W poniższym artykule skoncentrujemy się jednak głównie na obsłudze tradycyjnych wózków jezdniowych czołowych (czyli widlaków spalinowych i elektrycznych).

Jak przygotować się do obsługi wózka widłowego?

Obsługiwać widlaki mogą tylko operatorzy posiadający państwowe uprawnienia, o których więcej możecie dowiedzieć się z poprzedniego artykułu Formalności związane z zakupem wózka krok po kroku. Aby starać się o uzyskanie takich uprawnień, należy:
– mieć ukończone minimum 18 lat;
– posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie;
– nie posiadać żadnych istotnych przeciwwskazań zdrowotnych, które uniemożliwiałyby obsługę wózka widłowego.
Po uzyskaniu stosownych dokumentów można przystąpić do obsługi wózka widłowego.

Sprawdzanie stanu technicznego wózka widłowego
Obsługa wózka widłowego krok po kroku
1. Pierwszą czynności, gdy przystępuje się do obsługi wózka widłowego powinno być koniecznie zapoznanie się z instrukcją obsługi wózka widłowego. Choć może wydać się to banalne, to właśnie w niej zawarte są wszystkie najbardziej istotne kwestie i informacje techniczne dotyczące pojazdu. Instrukcja obsługi wózka widłowego powinna zawierać także informacje o jego udźwigu, która jest niezbędna do prawidłowej obsługi wózka widłowego.
2. Następnym krokiem jest sprawdzenie stanu technicznego pojazdu. W tym celu operator powinien opierać się głównie na adnotacjach zawartych w książce eksploatacji wózka oraz samodzielnie przeprowadzonych oględzinach. Co należy sprawdzić?
– uszkodzenia mechaniczne;
– poziom płynów (oleju silnikowego, płynu chłodniczego itp);
– działanie wszystkich pedałów i dźwigni;
– poprawność działania świateł i klaksonu;
– w wózkach spalinowych – poziom paliwa;
– w wózkach elektrycznych – naładowanie baterii.
3. Przed uruchomieniem pojazdu warto zadbać także o właściwe ułożenie fotela i sprawdzić dostęp do wszystkich niezbędnych elementów sterujących, tak aby późniejsza praca była zarówno komfortowa jak i wydajna.
4. Ostatnim elementem przed przystąpieniem do uruchomienia silnika jest obowiązkowe zapięcie pasów przez operatora urządzenia.
5. W celu uruchomienia silnika należy sprawdzić czy akumulator nie ma wyłącznika bezpiecznika w pozycji OFF. Jeśli nie, można przystąpić do umieszczenia kluczyka w stacyjce. Po przekręceniu do pozycji 2., w wózku zaświecą się kontrolki i włączy podgrzewanie silnika. Po jej zgaśnięciu można przekręcik kluczyk do pozycji 3.
6. Po uruchomieniu silnika zaleca się krótkie, chwilowe wciśnięcie obydwu pedałów akceleratora. Po ich zwolnieniu zgasnąć powinny wszystkie kontrolki (smarowania i ładowania). Następnie można przystąpić do pracy.

Podstawowe zasady obsługi wózka widłowego

Sama instrukcja obsługi wózka widłowego nie wystarczy, by nauczyć się jazdy nim. W tym celu warto zadbać szczególnie o przygotowanie praktyczne, które można zdobyć jedynie poprzez ćwiczenia wykonywane w trakcie kursu na wózki. Praktyczne umiejętności powinny być oczywiście poparte wiedzą teoretyczną oraz znajomością kilku podstawowych zasad obsługi wózka widłowego. Co to za zasady?
1. Obsługując jakikolwiek pojazd mechaniczny, zawsze kieruj się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Nie podejmuj się działań, które wydają się niebezpieczne czy ryzykowne. Dbaj o bezpieczeństwo swoje, jak i innych współpracowników.
2. Zawsze należy zwracać szczególną uwagę na właściwe umieszczenie ładunku na widłach wózka. Waga ładunku nie powinna być wyższa niż udźwig nominalny, do tego powinien on stabilnie trzymać się na widłach. Środek ciężkości transportowanego towaru powinien znajdować się na środku palety.
3. Poruszać się wózkiem widłowym można tylko pojedynczo (nie należy przewozić innych pracowników na elementach obudowy pojazdu czy widłach). Podczas jazdy – wózek powinien zawsze i bezwzględnie mieć widły opuszczone do pozycji transportowej.
4. Pamiętaj, że w trakcie jazdy po pochyłym terenie, przód wózka z ładunkiem zawsze powinien być zwrócony w stronę wzniesienia. W trakcie poruszania się po pochyłości, maszt należy maksymalnie odchylić do tyłu.
Stanowczo zabrania się zawracania, wykonywania operacji załadunku i rozładunku wózka na pochyłościach.
5. Wykluczone jest także opuszczanie pojazdu w momencie, gdy pracuje jego silnik. Każdorazowo, gdy zachodzi potrzeba opuszczenia urządzenia, należy je uprzednio wyłączyć, a później dopiero wysiąść.

Jak prawidłowo obsługiwać wózek widłowy?
Jak prawidłowo podnosić ładunki przy pomocy wózka?

Manipulowanie, często kilku tonowymi, wymagającymi ładunkami wiąże się z dużą odpowiedzialnością. W pracy operatora wózków widłowych liczy się nie tylko koncentracja i skrupulatność, ale także umiejętność oszacowania odległości (np. w trakcie obsługi wózków widłowych wysokiego składowania o wysokości podnoszenia nawet do kilkunastu metrów). Jak wygląda krótka instrukcja obsługi wózka widłowego w przypadku czynności jaką jest umieszczanie ładunków/ palet na widłach?
1. W celu pobrania ładunku należy podjechać do niego przodem z widłami ustawionymi w pozycji transportowej.
2. Ustawić pojazd blisko ładunku przeznaczonego do pobrania i zadbać o pionowe położenie masztu.
3. Dostosować rozstaw i wysokość wideł do wymiarów pobieranej palety/ładunku.
4. Powoli wsunąć widły pod ładunek, starając się umieścić je jak najdalej, co zapewni bezpieczne i stabilne uniesienie oraz transport.
5. Gdy widły znajdują się już pod ładunkiem , przystąpić do spokojnego unoszenia wideł na wysokość transportową.
6. Przed przystąpieniem do ruszenia, przechylić maszt do tyłu.
Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności, można przystąpić do jazdy. Kolejnym elementem, którego właściwe wykonanie należy do codziennych czynności operatorów jest umieszczanie ładunków w przeznaczonym do tego miejscu.

Jak rozładować wózek widłowy?
Jak prawidłowo rozładować wózek widłowy?

Gdy widlak dotrze już na miejsce rozładunku, należy przystąpić do czynności rozładunkowych. W tym przypadku należy:
1. Zatrzymać pojazd w pobliżu miejsca rozładunku (regału czy po prostu wyznaczonej do tego lokalizacji) i wyprostować maszt.
2. W celu rozładowania towaru należy unieść widły z ładunkiem na wymaganą wysokość i powoli podjechać na miejsce ładunku.
3. Warto delikatnie przechylić maszt do przodu (co ułatwi rozładunek).
4. Przystąpić do rozładowania towaru, lekko opuszczając widły.
5. Po skończonej czynności, ponownie opuścić widły do pozycji transportowej.

Załadunek i rozładunek towarów to najczęściej wykonywane czynności w trakcie całodziennej obsługi wózka widłowego. Choć zdecydowanie – nie jedyne! Dzięki dodatkowemu osprzętowi pojazdy takie jak widlaki mają możliwość szybkiego i łatwego przekształcenia się w mini koparki czy pługi śnieżne.

Obsługa wózka widłowego – podsumowanie

Obsługa wózka widłowego - podsumowanie
Podsumowując, warto zaznaczyć, iż obsługa wózka widłowego wymaga przede wszystkim wiele cierpliwości oraz ćwiczeń (zarówno w trakcie trwania szkolenia, jak i później – w miejscu pracy).
Znajomość teorii oraz wnikliwe zapoznanie się z instrukcją obsługi wózka widłowego może być bardzo przydatne i z pewnością stanowi podstawę, na której powinno być budowane późniejsze poszerzanie wiedzy własnej o praktykę i bezpieczne, sprawne wykonywanie wszystkich opisanych powyżej czynności.

Dodaj komentarz