Blog

Co to jest DTR? Dokumentacja Techniczno Ruchowa bez tajemnic

Omawiając kwestie gromadzenia najważniejszych informacji dotyczących wózków widłowych nie sposób nie wspomnieć o DTR-ce – czyli innymi słowy Dokumentacji Techniczno Ruchowej, która traktowana jest w branży jako paszport maszyny. Co zawiera i jak wygląda? – wiedzę na ten temat powinien posiadać każdy właściciel wózka podnośnikowego.

Co już wiesz na temat dokumentów wózka widłowego?

W ostatnim czasie na naszym blogu znaleźć można było sporo informacji odnoszących się do dokumentacji, jaka powinna być prowadzona dla wózków widłowych. Znajdziecie je przechodząc do artykułów:

Wpisy te będą z pewnością cennym źródłem wiedzy dla każdego, kto posiada (lub planuje zakupić) wózek widłowy. Natomiast w dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej kolejnemu ważnemu dla wózków jezdniowych podnośnikowych – dokumentowi – czyli DTR-ce.

Czym jest Dokumentacja Techniczno-Ruchowa?

Dokumentacja Techniczno Ruchowa to jeden z podstawowych dokumentów wózka widłowego, który przygotowywany jest przez producentów sprzętu. Powinna ona być sporządzana (a potem przechowywana) dla każdego urządzenia w przedsiębiorstwie. A wymóg ten podyktowany jest przez przepisy.

Jakie przepisy określają kwestie dokumentacji techniczno ruchowej?

Dyrektywa 2006/42/WE

Przepisy prawne stanowiące o obowiązku posiadania DTR-ki a także o tym, jak powinna ona wyglądać zawarte były początkowo w Dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 2006 r. Dokument ten dotyczył przede wszystkim zagadnień takich jak:

 • ocena bezpieczeństwa,
 • certyfikacja maszyn,
 • ocena zgodności maszyn,
 • ocena ryzyka maszyn,
 • oraz kwestie audytów.

Obecnie, najnowsze rozporządzenie aktualizujące część informacji zawartych we wspomnianym dokumencie to wydane 14 czerwca 2023 r. Rozporządzenie Maszynowe, którego wydanie uchyliło postanowienia dyrektywy z 2006 roku.

Rozporządzenie Maszynowe

Rozporządzenie Maszynowe (określane także jako Dyrektywa Maszynowa) zostało wprowadzone w celu ujednolicenia przepisów Unii Europejskiej i krajowych. Dzięki niemu, nie ma konieczności dodatkowego stanowienia dokumentów w tematach, które ono już określa.

Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Maszynowym w pełni wejdą w życie i zaczną być stosowane od 20 stycznia 2027 r. Natomiast aż do 19 stycznia 2027 r. należy kierować się zasadami ustanowionymi w Dyrektywie z 17 maja 2006 roku.

Co zawiera dokumentacja DTR wózka widłowego?

Wracając jednak do tego – co to jest DTR i jakie dane gromadzi, przejdźmy do informacji o tym, co obowiązkowo musi zawierać Dokumentacja Techniczno Ruchowa wózka widłowego. A są to m.in.:

 • dane ewidencyjne urządzenia,
 • instrukcja obsługi i instrukcje użytkowania,
 • wykaz wyposażenia normalnego oraz wyposażenia specjalnego a także wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia,
 • schemat funkcjonowania oraz schematy: kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne,
 • instrukcja konserwacji oraz smarowania,
 • instrukcja BHP,
 • normatywy remontowe,
 • wykazy: części zamiennych i części zapasowych,
 • rysunek zewnętrzny oraz wykaz załączonych rysunków.

Zadaniem Dokumentacji Techniczno Ruchowej jest bowiem gromadzenie w jednym miejscu specyfikacji technicznej oraz dokumentów i wytycznych dotyczących eksploatacji maszyny.

Jak wygląda DTR-ka?

Technicznie Dokumentacja Techniczno Ruchowa bywa przechowywana w formie książki lub też spiętych pojedynczych kart (formatu A4). W przypadku rysunków mogą one być przechowywane oddzielnie aż do czasu wyłączenia wózka z eksploatacji – wtedy należy ponownie włączyć je do dokumentacji.

Kto przechowuje Dokumentację Techniczno Ruchową?

Obowiązek dbania o DTR-kę spoczywa na kierowniku magazynu, który powinien nie tylko być gwarantem nienaruszalności i bezpieczeństwa dokumentów, ale także zapewnić pracownikom łatwy dostęp do dokumentacji, gdyby zaszła konieczność sprawdzenia czegoś (np. instrukcję obsługi). Mowa tutaj o operatorach, konserwatorach czy też pracownicy serwisu wózków widłowych.

Bezpieczeństwo maszyn a dokumentacja DTR

Parametry techniczne i dane ewidencyjne, a także inne dokumenty wózków jezdniowych podnośnikowych powinny być bezpiecznie przechowywane. Wózki widłowe to zaawansowane urządzenia, których obsługa wymaga nie tylko posiadania uprawnień ale również praktycznej wiedzy, umiejętności oraz znajomości instrukcji obsługi konkretnych urządzeń. W powyższym artykule zaprezentowaliśmy co to jest DTR – jeden z najważniejszych dokumentów wózka widłowego.